Czytaj więcej...

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, że po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią powraca AGROPROMOCJA - największa cykliczna wystawa rolnicza w Małopolsce - w tym roku w jubileuszowym wydaniu i nowej lokalizacji. XXX, jubileuszowa edycja Wystawy Rolniczej AGROPROMOCJA 2022 odbędzie się w dniach 10-11 września br. w Starym Sączu, na terenie Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach.

Czytaj więcej...

Na prośbę Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „KOMINKI I PIECE” przedstawiamy apel dot. wsparcia zerowej stawki VAT na drewno opałowe (pełna treść apelu w załączeniu).

Link do petycji online:

https://www.openpetition.eu/pl/petition/online/apel-o-wprowadzenie-stawki-0-vat-na-drewno-opalowe

Do pobrania (plik pdf): Apel o wprowadzenie stawki 0% VAT na drewno opałowe

Czytaj więcej...

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa przypomina rolnikom, że zbliża się II etap składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2022 r.

Wnioski wraz załączonymi fakturami VAT (lub paragonami do kwoty 450 zł, posiadającymi numer NIP) za okres od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. proszę składać w pok. nr 13, w terminie od 1 do 31 sierpnia 2022 r., w godzinach od 8:00 do 13:30. Pieniądze wypłacane będą w terminie od 3 do 31 października 2022 r. w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Rolnicy, którzy są dzierżawcami użytków rolnych proszeni są o dostarczenie kserokopii umów dzierżawy.

 

 Burmistrz Czchowa informuje wszystkich rolników i ich domowników, że w związku z wejściem w życie uchwały Nr XXX/290/2022 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, istnieje możliwość sprzedaży produktów rolnych lub spożywczych oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym, na terenie placu targowego "Mój Rynek" w Czchowie w każdy piątek i sobotę w godzinach od 6:00 do 13:00. Rolnicy i ich domownicy są zwolnieni w wyznaczone dni z opłaty targowej zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz.U. z 2021 r. poz. 2290).

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa uprzejmie informuje, że w związku z wnioskiem przedsiębiorstwa P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa,prowadzone jest postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BRS7116A wraz z wlz oraz kanalizacją kablową na dz. nr 107/1 w m. Złota, gm. Czchów. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej obejmuje min.: - wieżę kratową o maksymalnej wysokości do 55,95 mnpt stanowiącego platformę do zawieszenia anten sektorowych i radioliniowych,
- anteny sektorowe,
- anteny radioliniowe.
W związku z tym w Urzędzie Miejskim w Czchowie w pokoju nr 16 ( piętro), można zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami.

Czytaj więcej...

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na bezpłatne szkolenie – „BREXIT zmiany w obrocie towarowym. Nowe obowiązki przedsiębiorców”.

Data szkolenia: 21.07.2022, godz.: 09:00 – 15:00 / czwartek

Miejsce: formuła zdalna / clickmeeting

Cena szkolenia: bezpłatne (pomoc de minimis)

Termin zgłoszeń: Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do 19.07.2022.

Link do szkolenia: https://www.powerup3.pl/aktualnosci/137-21-07-2022r-brexit-zmiany-w-obrocie-towarowym-nowe-obowiazki-przedsiebiorcow-2

Czytaj więcej...

Małopolska Organizacja Turystyczna, Województwo Małopolskie oraz Kraków Balloon Team zapraszają na 1. Małopolski Festiwal Balonowy – „Odlotowa Małopolska”, który rozegra się w najbliższych dniach na niebie w okolicach Nowego Sącza, Limanowej i w Pieninach.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' informuje, iż w związku z planowanymi w 2022 roku naborami wniosków zorganizowane zostały spotkania informacyjno - konsultacyjne dla mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku oraz potencjalnych beneficjentów zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji na realizację zadań w ramach poddziałania ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.