Czytaj więcej...

Ze smutkiem przyjęliśmy informacje o śmierci druha Eugeniusza Grzanki, człowieka który przez dziesięciolecia był zaangażowany w życie nie tylko miejscowości Złota ale sprawy całej gminy Czchów. Druh Eugeniusz Grzanka był członkiem OSP w Złotej od 1976 roku. W 1977 roku założył orkiestrę strażacką , której szefował nieprzerwanie do 2023 roku. Wieloletni członek zarządu Gminnego OSP,
a od 2003 roku – prezes zarządu gminnego OSP.

W takcie swoje wieloletniej działalności społecznej i zawodowej odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi oraz branżowymi:

1.Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

2. Złoty krzyż za zasługi dla pożarnictwa.

3. Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

5.Złota odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego .

6. Medal honorowy im. Bolesława Chomicza.

7.Złoty Dyplom z okazji 100- lecia ZNP w uznaniu za zasługi i zaangażowanie w rozwój oświaty i kultury na Ziemi Czchowskiej.

8. Tytuł honorowy Gminy Czchów – „Zasłużony dla Gminy Czchów”.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Burmistrz Czchowa przypomina o możliwości korzystania z hydrantów tylko i wyłącznie na potrzeby prowadzonych akcji przeciwpożarowych. W wyjątkowych okolicznościach, wynikającymi ze zdarzeń losowych, istnieje możliwość wykorzystania wody z hydrantów na potrzeby bytowe mieszkańców gminy, po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza Czchowa i opłaceniu faktury.

 

Z poważaniem
Marek Chudoba
Burmistrz Czchowa

 

Czytaj więcej...

Partnerzy projektu współpracy Turystyka na Pogórzu - Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała, Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju oraz Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” - zapraszają do udziału w cyklu trzynastu rajdów rowerowych Tour de Pogórze organizowanych w okresie od lipca do września 2023 r. na terenie Mikroregionu Pogórze.

Imprezy rowerowe połączone są z promocją atrakcji turystycznych, kulinarnych, enoturystyki
i urokliwych widokowo miejsc w kontekście Slow Food Travel.

Jeśli szukasz sposobu na aktywne spędzenie czasu wolnego, to właśnie jest idealna oferta dla Ciebie!

Zabierz ze sobą swój rower i dobry humor! My zapewniamy, że ten czas będzie dla Ciebie niezapomniany!

Wydarzenia realizowane są w ramach projektu współpracy pn. Turystyka na Pogórzu
i współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań
w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo,
informujemy, że na stronie internetowej: https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/ publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!

Funkcjonowanie ww strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Urszula Rudy
NetWorkS! Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych

Czytaj więcej...

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nabory wniosków zostaną przeprowadzone w ramach następującego przedsięwzięcia:

Czytaj więcej...

Z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (ang. – European Crime Prevention Network), działającej przy Komisji Europejskiej, i we współpracy z Europolem, w ponad 20 państwach UE w dniu 21 czerwca 2023 r.odbył się V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczenia domów i mieszkań przed włamaniami.

W Polsce wydarzenia te były skoncentrowane w dniu 21 czerwca, jednak w praktyce odbywać się będą przez cały okres wyjazdów wakacyjnych, a zaangażowana w nie będzie w szczególności Policja.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT BRZESKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem naborów programu Kredyt ekologiczny dla przedsiębiorców, zamieszczamy poniżej newsletter dotyczący wspomnianego dofinansowania – znajdą w nim Państwo wszystkie niezbędne informacje na temat naboru.

Dodatkowo zamieszczamy również regulamin wyboru projektów.

Do pobrania (plik pdf):

Czytaj więcej...

Szanowni mieszkańcy Gminy Czchów,

Prosimy o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody pobieranej z gminnej sieci wodociągowej. Apelujemy o wykorzystywanie wody przede wszystkim do celów spożywczych i socjalnych oraz nieużywania wody do podlewania trawników, ogrodów, mycia samochodów oraz napełniania przydomowych basenów.

Nieoszczędne korzystanie z wody może spowodować obniżenie ciśnienia wody w sieci i doprowadzić do przerw w dostawie wody.

Liczymy na zrozumienie zaistniałej sytuacji i dziękujemy za wyrozumiałość.

Czytaj więcej...

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ogłasza nabór do projektu pod nazwą „W jednym sercu dwie narodowości”.

Projekt ma na celu integrację obywateli ukraińskich i polskich i skierowany jest do osób 50+.

Beneficjentami mogą zostać osoby zamieszkujące na terenie powiatu brzeskiego.

W ramach zajęć przewidziano wycieczki kulturoznawcze, wydarzenia kulturalne, zajęcia rekreacyjne. Realizacja projektu potrwa do końca roku kalendarzowego.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do koordynatora (tel. 509 559 019)

Zapraszamy do udziału.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Doekogroup zaprasza wszystkich przedsiębiorców działających na terenie gminy na bezpłatny webinar pt. „Finansowe wsparcie na OZE w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki”, który odbędzie się 28 czerwca 2023 roku o godzinie 14.00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się poprzez poniższy link: https://doekogroup.clickmeeting.com/przedsiebiorcy-webinar

Czytaj więcej...

Informuję, że na stronie BIP Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie został ogłoszony nabór na stanowisko: Referent/Specjalista (w zależności od doświadczenia) w Zespole Kontroli Zewnętrznej w wymiarze: 4 osoby – 4 etaty.

 Link do strony BIP z ogłoszeniem: https://bip.malopolska.pl/ojednostce17,a,2292180,ogloszenie-o-naborze-kp111132023-referentspecjalista-w-zespole-kontroli-zewnetrznej-w-wymiarze-4-oso.html

Do pobrania: ogłoszenie (plik pdf)

dr Kazimierz Koprowski
Prezes Zarządu
WFOŚiGW w Krakowie

Czytaj więcej...

16 czerwca br. upływa termin samodzielnego wypełnienia formularza przez Internet https://badaniarolne2023.stat.gov.pl związanego z trwającymi badaniami rolniczymi realizowanymi przez Główny Urząd Statystyczny.

Więcej na ten temat w artykule https://www.czchow.pl/index.php/home/ogloszenia-lokalne/2465-zintegrowane-statystyki-gospodarstw-rolnych

 

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Dzień Otwartych Drzwi w Instytucie Ogrodnictwa - PIB, który odbędzie się 30 czerwca 2023 roku w Laboratorium Fizjologii Pozbiorczej Produktów Ogrodniczych (LFPPO), mieszczącym się w budynku Chłodni Doświadczalnej IO-PIB, ul. Pomologiczna 13a w Skierniewicach.

Czytaj więcej...

17 kwietnia wystartowała siódma edycja „Pracodawcy Jutra”. Konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości skierowany jest do przedsiębiorców oraz instytucji edukacyjnych współpracujących z przedsiębiorcami, którzy realizowali inicjatywy edukacyjne w obszarze rozwoju pracowników lub propagowania idei edukacyjnych. Laureatów tegorocznego konkursu poznamy w październiku.