Czytaj więcej...

W ramach zadania w lipcu i sierpniu będzie można zwiedzać Tarnów i wybrane miejscowości w regionie. Oprócz tego dla mieszkańców Małopolski zaplanowano trzy wycieczki autokarowe do Tarnowa, Zalipia i okolicznych winnic.  

– Spacerki tradycyjnie skupiają się na atrakcjach centrum – średniowiecznej starówce z zachowanymi fragmentami murów miejskich i architekturą epoki Renesansu i secesyjnej zabudowie ulic przylegających do starego miasta. Będzie to także okazja do poznania wielkich tarnowian, usłyszenia kilku słów o tragicznych losach tarnowskich Żydów podczas II wojny światowej czy o pierwszych więźniach KL Auschwitz, którymi byli Polacy z tarnowskiego więzienia. W sposób szczególny przyjrzymy się Polskiemu Edisonowi – Janowi Szczepanikowi, który urodził się dokładnie 150 lat temu – mówi Marcin Pałach z Tarnowskiej Organizacji Turystycznej.

Czytaj więcej...

Służba w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W sobotę 25 czerwca w ramach akcji „Wakacje z 11 MBOT” na 16-dniowe szkolenie podstawowe i 8-dniowe szkolenie wyrównawcze zostało powołanych 150 terytorialsów.

Nowo wcieleni, którzy są żołnierzami rezerwy i składali przysięgę, przejdą 8-dniowe szkolenie wyrównawcze, które ma na celu odświeżenie nabytych umiejętności i zapoznania się ze specyfiką działania w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Czytaj więcej...

UWAGA!

Koniec terminu złożenia obowiązkowej deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Urząd Miejski w Czchowie przypomina, że 30 czerwca 2022 r. mija nieprzekraczalny termin składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) W przypadku nowo powstałych budynków oraz nowo wymienionych źródeł ciepła, deklarację należy zgłosić w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości, musi podać wszystkie rodzaje stosowanego ogrzewania w budynkach mieszkalnych (deklaracja A) oraz niemieszkalnych (deklaracja B - w tym budynki/lokale biurowe, piekarnie, wędzarnie, budynki i lokale gastronomiczne, handlowo-usługowe, garaże, kotłownie, budynki/lokale przemysłowe, zbiorniki, silosy, magazyny, obiekty kultury, szkoły, szpitale, zakłady opieki medycznej, budynki kultury fizycznej, szklarnie, tunele, budynki gospodarstw rolnych, budynku kultu religijnego, pozostałe budynki gdzie indziej nie wymienione).  Złożenie w ubiegłych latach ankiety do Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji do systemu CEEB!

Deklaracje można złożyć:

  • w formie papierowej (wypełniony, oryginalny dokument należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Czchowie, lub przesłać pocztą tradycyjną), lub
  • drogą elektroniczną na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/. Forma elektroniczna wymaga uwierzytelnienia tożsamości za pośrednictwem Węzła Krajowego (np. Profilem Zaufanym, eDowodem).

Formularze oraz materiały informacyjne można pobrać na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow. Wydrukowane formularze dostępne są również w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Czchowie.

Za brak złożenia deklaracji w terminie grozi grzywna (Zgodnie z art. 27h Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków – ten kto wbrew ciążącemu na nim obowiązku, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny).

Dodatkowych informacji w sprawie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czchowie, pod numerem telefonu 146621716.

Spot reklamowy: Wypełnij obowiązkową deklarację CEEB (spot TV z tłumaczem migowym) - YouTube

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Urząd Statystyczny w Krakowie celem zwiększania świadomości wśród mieszkańców Małopolski na temat znaczenia oficjalnych badań statystycznych dla funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnych, systematycznie popularyzuje badania ankietowe prowadzone na terenie naszego województwa przez ankieterów statystycznych. Chcąc zaspokoić potrzeby informacyjne mieszkańców w zakresie realizowanych przez statystykę publiczną badań, umieściliśmy na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Krakowie w zakładce Badania ankietowe w Małopolsce https://krakow.stat.gov.pl/badania-ankietowe-w-malopolsce/ kompleksowy zestaw informacji dotyczących pracy ankieterów statystycznych i realizowanych przez nich badań. Można się z nich dowiedzieć m.in. jak sprawdzić tożsamość ankietera, jakie badania ankietowe i w jakich terminach przeprowadzane są w danym roku kalendarzowym przez pracowników Urzędu, jakie pytania zadajemy w formularzach badań oraz w jakim celu to robimy.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' informuje, że zostały zaplanowane kolejne nabory wniosków w ramach poddziałania ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność'' objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięć:

  1. Tworzenie przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa (2.1.1)
  2. Rozwój przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa (2.1.2)

w dniach 26.07.2022 – 09.08.2022

 

Czytaj więcej...

W związku z utrzymującą się falą upałów i panującą suszą, Burmistrz Czchowa wprowadza dla odbiorców wody z gminnej sieci wodociągowej zakaz: napełniania basenów, podlewania ogrodów, podlewania upraw, terenów zielonych, skwerów, zraszania i mycia placów wodą w okresie od 23.06.2022 r. do odwołania.

Woda może być wykorzystywana tylko do celów spożywczych i socjalnych.

Rozsądne gospodarowanie wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi ma na celu ograniczenie braków w dostawie wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Fundacja PFR zgłosiła, iż w dalszym ciągu posiada możliwość udostępnienia około 100 mieszkań w Krakowie uchodźcom z terenu Ukrainy. W związku z powyższym prosimy o przesłanie listy osób, które wyrażą wolę skorzystania z oferowanej pomocy. Lista musi zawierać imię, nazwisko, numer PESEL, numer paszportu oraz dane kontaktowe. Ważne jest, aby osoby chcące skorzystać z pomocy Fundacji PFR były zarejestrowane na stronie internetowej: www.pomagamukrainie.gov.pl. Fundacja zapewnia bezpłatne mieszkania do dnia 30 września bieżącego roku, osoby korzystające z mieszkań koszty wyżywienia i innych artykułów codziennego zapotrzebowania muszą pokrywać we własnym zakresie.

Listy osób zainteresowanych proszę zgłaszać do 28 czerwca 2022 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokale mieszkalne zlokalizowane są w Krakowie.

Z wyrazami szacunku,

Maciej Poręba
Operator Urządzeń Elektronicznych
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Tel. 12 392 1464

Czytaj więcej...

Koniec terminu złożenia obowiązkowej
deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków

Urząd Miejski w Czchowie przypomina, że 30 czerwca 2022 r. mija nieprzekraczalny termin składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) W przypadku nowo powstałych budynków oraz nowo wymienionych źródeł ciepła, deklarację należy zgłosić w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości, musi podać wszystkie rodzaje stosowanego ogrzewania w budynkach mieszkalnych (deklaracja A) oraz niemieszkalnych (deklaracja B - w tym budynki/lokale biurowe, piekarnie, wędzarnie, budynki i lokale gastronomiczne, handlowo-usługowe, garaże, kotłownie, budynki/lokale przemysłowe, zbiorniki, silosy, magazyny, obiekty kultury, szkoły, szpitale, zakłady opieki medycznej, budynki kultury fizycznej, szklarnie, tunele, budynki gospodarstw rolnych, budynku kultu religijnego, pozostałe budynki gdzie indziej nie wymienione).  Złożenie w ubiegłych latach ankiety do Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji do systemu CEEB!

Deklaracje można złożyć:

  • w formie papierowej (wypełniony, oryginalny dokument należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Czchowie, lub przesłać pocztą tradycyjną), lub
  • drogą elektroniczną na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/. Forma elektroniczna wymaga uwierzytelnienia tożsamości za pośrednictwem Węzła Krajowego (np. Profilem Zaufanym, eDowodem).

Formularze oraz materiały informacyjne można pobrać na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow. Wydrukowane formularze dostępne są również w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Czchowie.

Za brak złożenia deklaracji w terminie grozi grzywna (Zgodnie z art. 27h Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków – ten kto wbrew ciążącemu na nim obowiązku, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny).

Dodatkowych informacji w sprawie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czchowie, pod numerem telefonu 146621716.

Spot reklamowy: Wypełnij obowiązkową deklarację CEEB (spot TV z tłumaczem migowym) - YouTube

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Po żniwach w Tworkowej”

W dniu 2 czerwca 2022  r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Czchowie oferta na realizację zadania publicznego w zakresie: 1) Organizacja spędzania wolnego czasu pt. Po żniwach w Tworkowej”

Czytaj więcej...

Szanowni mieszkańcy Gminy Czchów,

W związku z utrzymującym się okresem bezdeszczowym prosimy o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody pobieranej z gminnej sieci wodociągowej. Apelujemy o wykorzystywanie wody przede wszystkim do celów spożywczych i socjalnych oraz nie używania wody do podlewania trawników, ogrodów, mycia samochodów oraz napełniania przydomowych basenów.
Nieoszczędne korzystanie z wody może spowodować obniżenie ciśnienia wody w sieci i doprowadzić do przerw w dostawie wody.
Liczymy na zrozumienie zaistniałej sytuacji i dziękujemy za wyrozumiałość.