Czytaj więcej...

Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tarnowie zaprasza na piknik wojskowy „Silna Biało-Czerwona”, którego organizatorem jest Ministerstwo Obrony Narodowej.

Impreza odbędzie się 15 sierpnia 2023 r. na terenie stadionu sportowego BRUK-BET Termalica w Niecieczy w godzinach od 12.00 do 18.00.

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Małopolska - cel podróży” zapraszamy do udziału w naborze na wyjazdową misję gospodarczą do Austrii.

Projekt „Małopolska - cel podróży" realizowany jest przez Małopolską Organizację Turystyczną przy współpracy z Województwem Małopolskim i Miastem Kraków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ramach treningu systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 79. rocznicy Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 min.

Burmistrz Czchowa przypomina rolnikom o II etapie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2023.

Termin składania wniosków: od 1 do 31 sierpnia 2023 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Miejski w Czchowie – pokój nr 13 w godzinach od 8:00 do 13:30

 

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

 

Czytaj więcej...

Partnerzy projektu współpracy Turystyka na Pogórzu - Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała, Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju oraz Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” - zapraszają do udziału w cyklu trzynastu rajdów rowerowych Tour de Pogórze organizowanych w okresie od lipca do września 2023 r. na terenie Mikroregionu Pogórze.

Imprezy rowerowe połączone są z promocją atrakcji turystycznych, kulinarnych, enoturystyki
i urokliwych widokowo miejsc w kontekście Slow Food Travel.

Jeśli szukasz sposobu na aktywne spędzenie czasu wolnego, to właśnie jest idealna oferta dla Ciebie!

Zabierz ze sobą swój rower i dobry humor! My zapewniamy, że ten czas będzie dla Ciebie niezapomniany!

Wydarzenia realizowane są w ramach projektu współpracy pn. Turystyka na Pogórzu
i współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań
w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo,

Zmieniająca się sytuacja demograficzna rodzi konieczność podejmowania ciągłych działań zmierzających do podkreślania znaczenia pełnego uczestnictwa seniorów w społeczeństwie i ich aktywności w różnych dziedzinach życia.

Samorząd Województwa Małopolskiego już po raz 17 ogłosił plebiscyt „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”, promujący tych seniorów, którzy pomimo wieku angażują się w sprawy lokalne, wyróżniają się na tle innych i mogą stanowić wzór do naśladowania, także dla młodego pokolenia. Termin przesyłania zgłoszeń do Plebiscytu upływa w dniu 15 września.

Czytaj więcej...

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (seminarium online) „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Webinarium odbędzie się 4 września 2023 r. (10:00-12:35).

Szanowni Państwo,

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informuje, że w dniu 24 maja 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona między innymi obowiązek wpisania się do rejestru BDO dla nowego rodzaju podmiotów. Dlatego do 24 sierpnia 2023 roku w rejestrze BDO, poprzez stronę internetową https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/, powinien się zarejestrować przedsiębiorca, który:

Czytaj więcej...

Ze smutkiem przyjęliśmy informacje o śmierci druha Eugeniusza Grzanki, człowieka który przez dziesięciolecia był zaangażowany w życie nie tylko miejscowości Złota ale sprawy całej gminy Czchów. Druh Eugeniusz Grzanka był członkiem OSP w Złotej od 1976 roku. W 1977 roku założył orkiestrę strażacką , której szefował nieprzerwanie do 2023 roku. Wieloletni członek zarządu Gminnego OSP,
a od 2003 roku – prezes zarządu gminnego OSP.

W takcie swoje wieloletniej działalności społecznej i zawodowej odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi oraz branżowymi:

1.Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

2. Złoty krzyż za zasługi dla pożarnictwa.

3. Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

5.Złota odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego .

6. Medal honorowy im. Bolesława Chomicza.

7.Złoty Dyplom z okazji 100- lecia ZNP w uznaniu za zasługi i zaangażowanie w rozwój oświaty i kultury na Ziemi Czchowskiej.

8. Tytuł honorowy Gminy Czchów – „Zasłużony dla Gminy Czchów”.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Burmistrz Czchowa przypomina o możliwości korzystania z hydrantów tylko i wyłącznie na potrzeby prowadzonych akcji przeciwpożarowych. W wyjątkowych okolicznościach, wynikającymi ze zdarzeń losowych, istnieje możliwość wykorzystania wody z hydrantów na potrzeby bytowe mieszkańców gminy, po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza Czchowa i opłaceniu faktury.

 

Z poważaniem
Marek Chudoba
Burmistrz Czchowa

 

Czytaj więcej...

Partnerzy projektu współpracy Turystyka na Pogórzu - Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała, Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju oraz Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” - zapraszają do udziału w cyklu trzynastu rajdów rowerowych Tour de Pogórze organizowanych w okresie od lipca do września 2023 r. na terenie Mikroregionu Pogórze.

Imprezy rowerowe połączone są z promocją atrakcji turystycznych, kulinarnych, enoturystyki
i urokliwych widokowo miejsc w kontekście Slow Food Travel.

Jeśli szukasz sposobu na aktywne spędzenie czasu wolnego, to właśnie jest idealna oferta dla Ciebie!

Zabierz ze sobą swój rower i dobry humor! My zapewniamy, że ten czas będzie dla Ciebie niezapomniany!

Wydarzenia realizowane są w ramach projektu współpracy pn. Turystyka na Pogórzu
i współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań
w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo,
informujemy, że na stronie internetowej: https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/ publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!

Funkcjonowanie ww strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Urszula Rudy
NetWorkS! Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych

Czytaj więcej...

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nabory wniosków zostaną przeprowadzone w ramach następującego przedsięwzięcia:

Czytaj więcej...

Z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (ang. – European Crime Prevention Network), działającej przy Komisji Europejskiej, i we współpracy z Europolem, w ponad 20 państwach UE w dniu 21 czerwca 2023 r.odbył się V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczenia domów i mieszkań przed włamaniami.

W Polsce wydarzenia te były skoncentrowane w dniu 21 czerwca, jednak w praktyce odbywać się będą przez cały okres wyjazdów wakacyjnych, a zaangażowana w nie będzie w szczególności Policja.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT BRZESKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.