Sprzątanie świata

„Sprzątanie świata łączy ludzi” - pod takim hasłem odbyła się 30 jubileuszowa edycja sprzątania świata w Polsce. Do udziału w akcji przystąpiło 7 placówek oświatowych z terenu Gminy Czchów. Referat Usług Komunalnych dostarczył uczestnikom niezbędne materiały do przeprowadzenia akcji, otrzymane od Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Brzesku tj.: worki, rękawice; oraz zadbał o odbiór zebranych odpadów.

Liczba uczestników akcji to aż 1109 osób.  Łącznie zebrano 117 worków  odpadów, w tym: 67 worków na odpady zmieszane; 18 worków na metale i tworzywa sztuczne; 20 worków papieru i 12 worków na szkło. 

„Sprzątanie świata – Polska” jest akcją cykliczną, która odbywa się corocznie w trzeci weekend września. Udział w niej może wziąć każdy, kto chce w sposób bezpośredni promować działania ograniczające powstawanie odpadów, ich selektywną zbiórkę i recykling.

Szczegółowe informacje na temat akcji Sprzątanie Świata znajdują się na stronie internetowej  Fundacji Nasza Ziemia, pod adresem: www.naszaziemia.pl.

Coroczne sprzątanie świata przyczynia się do poprawy czystości naszych miejscowości oraz wzrostu świadomości ekologicznej ludzi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy czynnie uczestniczyli w tegorocznej akcji „Sprzątania Świata – Polska” i liczymy na Wasze zaangażowanie w przyszłym roku.

Pamiętajmy „Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas.” /Florian Plit/