Polsko-niemiecka wspolpraca mlodziezy     Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół i Przedszkola w Domosławicach gościła w dn. 20.06- 24.06. 2015r. 34 uczniów wraz z 3 opiekunkami z zaprzyjaźnionej szkoły w Herdecke. Uczniowie w parach polsko-niemieckich poznawali historię, kulturę, wspólnie koncertowali. Było to drugie spotkanie zaprzyjaźnionych szkół. Pierwsze odbyło się w czerwcu 2014 w Herdecke.

      Uczniowie uczestniczyli w bogatym programie przygotowanym przez kadrę nauczycieli zespołu szkół: wspólne próby muzyczne zarówno chóru jak też orkiestry, spotkanie z Panem Burmistrzem Markiem Chudobą, zwiedzanie Czchowa, Tropia, Krakowa, Zamku w Dębnie, Kopalni Soli w Bochni, Dworku Paderewskiego w Kąśnej, tańce integracyjne, plecenie wianków. Punktem kulminacyjnym był jednak dzień 22 czerwca, kiedy to  odbył się Koncert Końcoworoczny Szkoły Muzycznej I st. w Domosławicach. Wydarzenie to już po raz kolejny miało miejsce w Europejskim Centrum Muzyki im. K. Pendereckiego. Pośród występujących znaleźli się również uczniowie Friedrich Harkort Schule w Herdecke. W pierwszej części koncertu wystąpił chór tamtejszej szkoły, zaś drugą część otworzył występ orkiestry złożonej z uczniów z Herdecke. Ponadto dzieci wykonały również, wspólnie z uczniami Szkoły Muzycznej w Domosławicach, Finał I Symfonii Johannesa Brahmsa (w opracowaniu Waldemara Gronia).

     Organizatorzy projektu dziękują: rodzicom naszych uczniów, których pomoc i  gościnność dała dobrą  atmosferę, Burmistrzowi Czchowa Panu Markowi Chudobie, dyrektorowi  Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Panu Adamowi Balasowi, Pani Bernadecie Krakowskiej, Pani Annie Różak, dyrektorowi ZSiP  P. Kazimierzowi Wojnickiemu, Dorocie Michałek – autorce projektu, Elżbiecie Mudlaff – koordynatorowi, nauczycielom oraz paniom z obsługi naszej szkoły. O potrzebie realizowania tego typu przedsięwzięć nie trzeba nikogo przekonywać. Budowanie dialogu może dać jedynie pozytywne efekty, niezbędne dla dobrych sąsiedzkich relacji.

Uczniowie z Gimnazjum im. Friedricha Harkorta z Herdecke z rewizytą  w DomosławicachUczniowie z Gimnazjum im. Friedricha Harkorta z Herdecke z rewizytą  w DomosławicachUczniowie z Gimnazjum im. Friedricha Harkorta z Herdecke z rewizytą  w DomosławicachUczniowie z Gimnazjum im. Friedricha Harkorta z Herdecke z rewizytą  w Domosławicach
Uczniowie z Gimnazjum im. Friedricha Harkorta z Herdecke z rewizytą  w DomosławicachUczniowie z Gimnazjum im. Friedricha Harkorta z Herdecke z rewizytą  w DomosławicachUczniowie z Gimnazjum im. Friedricha Harkorta z Herdecke z rewizytą  w DomosławicachUczniowie z Gimnazjum im. Friedricha Harkorta z Herdecke z rewizytą  w Domosławicach