Szczepimy się

Od 15 stycznia 2021 r. w ramach Narodowego Programu szczepień przeciw COVID-19 rozpoczął się proces szczepień populacyjnych. Szczepienia poprzedzone są etapem rejestracji osób zainteresowanych, który w pierwszej kolejności objął osoby od 80 roku życia (mogą się rejestrować od 15 stycznia br.). Kolejną grupą przewidzianą do zaszczepienia są osoby od 70 roku życia, które mogą się rejestrować od 22 stycznia br. Zaszczepianie zarejestrowanych osób rozpocznie się od poniedziałku 25 stycznia 2021 r. w 490 punktach rozsianych w całym województwie małopolskim.

W ramach tego przedsięwzięcia planowane jest przeprowadzenie akcji promocyjnej wśród mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W akcję tą zaangażowane zostaną jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, które będą zajmować się dystrybucją ulotek informacyjnych oraz pomogą w transporcie osób.

Zgodnie z wykazem na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie na terenie gminy Czchów funkcjonować będą następujące punkty szczepień:

  1. Gabinet Lekarza Rodzinnego, Jurków 379/3, 32-860 Czchów, tel. 14 6842 202
  2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DARMED", ul. Sądecka 183, 32-860 Czchów, tel. 14 6843 090
  3. Poradnia Medycyny Rodzinnej w Czchowie, filia w Złotej, 32-859 Złota 308, tel. 14 6639 009

Jak można się zarejestrować?

  1. Poprzez telefon na całodobową i bezpłatną infolinię - 989 lub,
  2. rejestracja elektroniczna poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl lub,
  3. kontaktując się bezpośrednio z punktem szczepień (numery powyżej i na https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/) lub,
  4. kontaktując ze swoim lekarzem POZ.

Podczas rejestracji wybiera się dokładny termin swojego szczepienia, a następnie system wysyła SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty. Do rejestracji nie potrzeba żadnych dodatkowych danych czy dokumentów, wystarczy podanie numeru PESEL.

Można także wysłać SMS-a o treści "SZCZEPIMY SIĘ" na numer 664 908 556. W odpowiedzi otrzymuje się wiadomość z prośbą o podanie numeru PESEL i kodu pocztowego miejsca zamieszkania. Następnie z osobą zgłaszającą się skontaktuje się konsultant, który zaproponuje termin szczepienia, kiedy będzie on dostępny.

Gminy zostały zobowiązane do zorganizowania transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko COVID-19 dla osób:

  1. Niepełnosprawnych tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N* lub odpowiednio I grupę z wcześniej wymienionymi schorzeniami;
  2. Osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu z miejsca zamieszkania do najbliższego punktu szczepień.

Zamówienie transportu do punktu szczepień na terenie gminy Czchów możliwe jest pod nr telefonu 669 953 444 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Więcej informacji o Narodowym Programie Szczepień można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie

* - kod R (05-R) – upośledzenie narządu ruchu, w tym m.in. wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu, układowe choroby tkanki łącznej, zapalenie stawów, choroby zwyrodnieniowe stawów, nowotwory narządu ruchu czy amputacje oraz wiele innych schorzeń w obrębie narządu ruchu, kod N (10-N) – choroby neurologiczne, w tym m.in. naczyniopochodny udar mózgu, guzy centralnego układu nerwowego, pourazowa cerebrastenia i encefalopatia, choroby rdzenia kręgowego i inne.