#szczepimysię

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie ogłosił nabór placówek zainteresowanych utworzeniem dodatkowych zespołów szczepiących pacjentów przeciwko COVID-19 w miejscu ich zamieszkania. Będą one wsparciem dla już istniejących zespołów mobilnych, jakie powinien posiadać każdy populacyjny punkt szczepień.

Do tworzenia mobilnych zespołów szczepiących mogą zgłaszać się placówki, które nie prowadzą jeszcze populacyjnych szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19. Pierwszeństwo przysługuje tym lecznicom, które posiadają aktywne zespoły ratownictwa medycznego oraz tzw. szpitalom węzłowym, umieszczonym na wykazie Ministerstwa Zdrowia.

Personel, który może podać choremu szczepionkę chroniącą przed COVID-19 w miejscu jego zamieszkania, powinien zapewnić każdy populacyjny punkt szczepień. Tworzone właśnie dodatkowe zespoły mobilne będą uzupełnieniem dla tych już istniejących. Gęstsza siatka powstaje przede wszystkim z myślą o pacjentach z mniejszych gmin i miejscowości. Personel mobilnych zespołów szczepień odpowiada za podanie preparatów tym osobom, których stan zdrowia nie pozwala na pojawienie się w gabinecie lekarskim. Dotyczy to przede wszystkim obłożnie chorych np. pacjentów leżących. Pozostałym, którzy są w stanie opuścić dom, ale mają problem z transportem, wsparcie zapewniają samorządy lokalne.

Małopolski NFZ chce wyłonić sześć dodatkowych wyjazdowych zespołów szczepiących: dwa w krakowskim obszarze metropolitalnym oraz po jednym w subregionie tarnowskim, sądeckim, podhalańskim i Małopolsce Zachodniej. Zgłoszenia są przyjmowane jeszcze do 3 lutego.

Za każde szczepienie pacjenta w domu przez zespół mobilny Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci 141 zł. Dla chorego szczepienie jest darmowe. Podawanie preparatów odbywa się zgodnie z kolejnością ustaloną w ramach Narodowego Programu Szczepień. Obecnie trwają szczepienia osób 70 plus.

Z wyrazami szacunku
Aleksandra Kwiecień
Rzeczniczka Prasowa
Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie