NSP2021 - podstawowe informacje

Od 1 kwietnia do 30 września br., zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 (Dz. U. z 2019 poz. 1775, z późn. zm.), na terenie całego kraju prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisu służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą statystyczną. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

Podstawową, a jednocześnie najbezpieczniejszą i najwygodniejszą metodą udziału w spisie NSP 2021, jest samospis internetowy – na stronie spis.gov.pl należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy. O pomoc w wypełnieniu elektronicznego formularza można poprosić kogoś z rodziny lub inną zaufaną osobę.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu: 22 279 99 99. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–18:00. Jest to opcja bezpieczna, zwłaszcza z punktu widzenia osób starszych, gdyż wtedy sami inicjują kontakt i nie muszą obawiać się czy zgłaszająca się do nich osoba jest prawdziwym rachmistrzem spisowym.

Osoby chcące spisać się samodzielnie mogą również skorzystać z punktów spisowych przygotowanych w każdym urzędzie gminy i miasta, jak również w siedzibie i oddziałach Urzędu Statystycznego w Krakowie (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Chrzanów, Zakopane), gdzie dostępne są stanowiska komputerowe do samospisu, a pomocą służą pracownicy biur spisowych.

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi:

  • telefonicznie – każdy respondent, do którego zadzwoni rachmistrz spisowy, zobaczy na ekranie swojego telefonu jeden z dwóch numerów telefonów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99;
  • bezpośrednio – rachmistrzowie posługują się przenośnym urządzeniem elektronicznym – smartfonem i to na nim będą rejestrować wszystkie informacje uzyskane od osób, z którymi przeprowadzą wywiad.

Jeśli nie spisałeś się przez Internet lub na infolinii, a odwiedzi Cię lub zadzwoni do Ciebie rachmistrz spisowy – zgodnie z ustawą nie możesz odmówić przekazania danych rachmistrzowi.

Przed rozpoczęciem wywiadu telefonicznego rachmistrz zobowiązany jest do podania swojego imienia, nazwiska oraz – na życzenie respondenta – także numeru identyfikatora rachmistrza spisowego. Rachmistrz prowadzący wywiad bezpośredni w terenie jest zobowiązany do okazania identyfikatora rachmistrza spisowego. Dla bezpieczeństwa można zweryfikować tożsamość rachmistrza dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 lub sprawdzając samodzielnie w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” dostępnej na stronie spis.gov.pl. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, co do osoby rachmistrza, należy jak najszybciej skontaktować się z oficerem dyżurnym policji dzwoniąc na alarmowy numer 112.

Dodatkowym elementem weryfikacji tożsamości rachmistrza w trakcie nawiązanej już rozmowy telefonicznej jest poproszenie go o podanie jednej dowolnie wybranej cyfry z pięciu ostatnich cyfr numeru PESEL respondenta – w przypadku zgodności podanej cyfry uznanie rachmistrza za prawidłowo uwierzytelnionego.

W trakcie realizacji prac spisowych rachmistrzowie NIE PYTAJĄ o oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta czy wysokość zarobków, nie będą również mierzyć powierzchni mieszkania ani domu. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych, co należy zgłosić na Policję.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie tej informacji osobom starszym z Państwa rodzin, grona znajomych i sąsiadów, a także o pomoc w spisaniu się bliskim osobom, dla których samodzielne wywiązanie się z tego obowiązku może być trudnością.