plakat PSR 2020     Powszechny Spis Rolny PSR 2020 jest przeprowadzany na terenie całego kraju od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, co wynika z ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym. Najwygodniej i najbezpieczniej jest spisać się przez Internet.
    Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego ma
 obowiązek spisać się samodzielnie przez Internet, wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl. W dobie epidemii jest to najbezpieczniejsza i najwygodniejsza metoda. Jeśli ktoś nie ma komputera lub urządzenia z dostępem do Internetu może udać się do swojego Gminnego Punktu Spisowego, gdzie są udostępnione pomieszczenia wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu.

     W Urzędzie Miejskim w Czchowie udostępnione jest stanowisko komputerowe, umożliwiające samospis przez internet (pokój nr 2 na parterze). Jednak ze względu na dostępność pomieszczenia oraz sytuację epidemiologiczną prowadzone są zapisy na konkretne terminy - nr telefonu 669 953 444.

    Uzupełniającą formą jest spis przez telefon, którego można dokonać dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 wew. 1, wybierając opcję „Spisz się przez telefon”.

    Osoby, które nie spiszą się samodzielnie przez Internet lub dzwoniąc na infolinię mogą spodziewać się telefonu lub odwiedzin rachmistrza spisowego. Numer telefonu wyświetlany w przypadku kontaktu ze strony rachmistrza to 22 27 99 999 lub 22 66 66 662. Prosimy odbierać połączenia z tych numerów!

Infolinia spisowa

     W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego istnieje możliwość kontaktu z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 wew. 1 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Konsultanci infolinii pomogą również zweryfikować czy jesteście Państwo objęci obowiązkiem spisowym, czy też sprawdzić tożsamość rachmistrza spisowego.

List Prezesa GUS

     W ramach kampanii informacyjnej i popularyzującej spis rolny do użytkowników gospodarstw rolnych został rozesłany list Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zawierający wszystkie najważniejsze instrukcje związane z organizacją spisu, w tym  indywidualny numer gospodarstwa rolnego (w lewym górnym rogu listu), który należy wprowadzić podczas logowania do aplikacji spisowej.

Tajemnica statystyczna

     Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.). Zapewniamy, że Państwa dane osobowe i dane o gospodarstwie są prawnie chronione i objęte tajemnicą statystyczną.