Konkusy Urzędu Statystycznego w Krakowie

Zachęcamy do udziału w konkursach, których organizatorem jest Urząd Statystyczny w Krakowie. Konkursy mają na celu promocję Powszechnego Spisu Rolnego, odbywającego się od 1 września do 30 listopada 2020 r. Informacje dotyczące konkursów (regulaminy, formularze zgłoszeń, itp.) znajdują się na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Krakowie: https://krakow.stat.gov.pl/powszechny-spis-rolny-psr-2020/konkursy/.

Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursach, a rolników do spełnienia obowiązku udziału w Powszechnym Spisie Rolnym!