Czytaj więcej...

W ciągu najbliższych dwóch miesięcy odbędą się stacjonarne zebrania mieszkańców poszczególnych miejscowości. W związku z upływem kadencji władz sołeckich najważniejszym punktem zebrań będzie dokonanie wyboru sołtysów, rad sołeckich, a w przypadku Czchowa - Rady Dzielnicy, na nową, czteroletnią kadencję.

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa informuje o możliwości składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego – węgla w cenie 1 850,00 zł za tonę (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Dz. U. z 2022 r., poz. 2236). Wniosek obejmuje okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Wnioskować można maksymalnie o ilość 3 ton węgla pomniejszoną o ilość węgla zawnioskowaną i zakupioną w 2022 roku.

Nie należy ponownie ujmować we wniosku na 2023 rok tych ilości węgla, o które wnioskowano w 2022, a których zakup nie został jeszcze zrealizowany.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że 23 grudnia (piątek) Urząd Miejski w Czchowie będzie czynny do godz. 14:00.

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że w związku ze sprzecznymi wytycznymi w zakresie interpretacji przepisów, dotyczących przyznania dodatku węglowego dla gospodarstw domowych zamieszkujących w lokalach znajdujących się pod jednym i tym samym adresem - rozstrzygnięcia w prowadzonych postępowaniach zapadną po otrzymaniu ostatecznej interpretacji, co do stosowania przepisów ustawy w tym zakresie.

W załączeniu pisma Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, który nadzoruje proces wypłat dodatku węglowego:

Przepraszamy za wynikające z wyżej wymienionego powodu opóźnienia w rozstrzyganiu wniosków, jednak są one niezależne od Burmistrza Czchowa.

Czytaj więcej...

W związku ze zgłoszoną przez KDW Brzesko awarią w jednej z kopalń Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach, nastąpiło opóźnienie w dostawach węgla we frakcji "orzech". Kwalifikowany Dostawca Węgla w Brzesku to podmiot, który odpowiada za terminowe dostawy węgla do gminy Czchów.

W zaistniałej sytuacji dostawę węgla „orzech” zaplanowano na 12 grudnia 2022 roku, do odbioru przez mieszkańców od 13 grudnia - we wszystkich trzech składach na terenie gminy Czchów. Od piątku dostępny będzie do odbioru węgiel we frakcji „kostka”.

Czytaj więcej...

Od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. można składać wnioski o dodatek elektryczny.

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. Poz. 2127).

Dodatek wynosi:

  • 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie,
  • 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021).

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa informuje o możliwości składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego – węgla w ilości do 1,5 tony w cenie 2 000,00 zł za tonę (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Dz. U. z 2022 r., poz. 2236). Wniosek obejmuje okres do 31 grudnia 2022 r.

Wnioski będą przyjmowane do 9 grudnia 2022 r.

Wnioski przyjmowane są codziennie w godz. 8.30-14.30 w Urzędzie Miejskim w Czchowie – pokój nr 1 (parter), listownie za pośrednictwem operatora pocztowego oraz elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP - usługa "wyślij pismo ogólne" https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

Czytaj więcej...

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. poz. 2236) Burmistrz Czchowa informuje, że Gmina Czchów przystąpi do sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie dla uprawnionych mieszkańców gminy. Dystrybucja odbywać się będzie we współpracy z funkcjonującymi na terenie gminy podmiotami handlującymi węglem.

Zgodnie z ustawą węgiel po preferencyjnej cenie przysługuje osobie fizycznej z gospodarstwa domowego, która spełnia warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego. Cena sprzedaży nie będzie wyższa niż 2 000 zł brutto za tonę (bez uwzględnienia ew. kosztów transportu). Będzie można kupić do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. i następnie do 1,5 tony do 30 kwietnia 2023 r.

Czytaj więcej...

W związku z prowadzonymi przez Polski Rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego Burmistrz Czchowa zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Czchów o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny na najbliższy sezon grzewczy. Pozwoli to określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w gminie Czchów na węgiel kamienny i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie gminy.

Informacje dotyczące potrzeb w zakresie ilości węgla kamiennego (z podaniem adresu gospodarstwa domowego) można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Czchowie osobiście (Biuro Obsługi Klienta) – poprzez wrzucenie wypełnionego druku do urny lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do pobrania: