Siedziba Urzedu Miejskiego w Czchowie

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 204/2021 Burmistrza Czchowa z dnia 1 grudnia 2021 r. - w piątek, 24 grudnia 2021 r. (Wigilia Bożego Narodzenia), Urząd Miejski w Czchowie będzie nieczynny.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności!

Zarządzenie Nr 204/2021 Burmistrza Czchowa z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Czchowie

Na podstawie art. 14, art. 129 §1 i art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1320 ze zm.) w związku z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282 ze zm.) oraz § 23 ust. 4 Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Czchowie (Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Czchowa z dnia 20 stycznia 2020 r.) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dla pracowników Urzędu Miejskiego w Czchowie jeden dodatkowy dzień wolny od pracy w związku z obniżeniem w okresie rozliczeniowym obejmującym okres od dnia 01 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wymiaru czasu pracy z powodu wystąpienia w tym okresie święta przypadającego w innym niż niedziela, dniu wolnym od pracy.

§ 2. Odbiór dnia wolnego w zamian za dzień świąteczny - przypadający w sobotę 25 grudnia 2021 roku nastąpi w dniu pracy przypadającym w dniu 24 grudnia 2021 roku (tj. piątek - Wigilia Bożego Narodzenia).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
(-) mgr Marek Chudoba