Herb Gminy Czchów

Burmistrz Czchowa zaprasza mieszkańców Czchowa, po odbiór decyzji podatkowych oraz informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022.

Powyższe dokumenty można odbierać w Urzędzie Miejskim w Czchowie – biuro nr 1 (naprzeciw Kasy), w dniach od 16.02.2022 r. do 21.02.2022r., w godzinach od 8:00 do 13:30.

Opłaty będzie można uiszczać w Kasie Urzędu lub na indywidualny rachunek bankowy.