Herb gminy Czchów

Szanowni Państwo,

27 maja obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego, data ta upamiętnia pierwsze w pełni demokratyczne wybory do rad gmin i miast, które odbyły się 27 maja 1990 roku. Istotnym kierunkiem zmian zapoczątkowanym w tamtym okresie, była decentralizacja władzy i stopniowe przekazywanie jej obywatelom. Taka forma dała olbrzymi impuls do rozwoju „Małych Ojczyzn”, pozwoliła ludziom przekazać odpowiedzialność za rozwój i losy swoich regionów. Mogliśmy i możemy decydować o priorytetach i kierunkach rozwoju naszych miejscowości. Zyskaliśmy wpływ na kształtowanie naszego otoczenia i życia społecznego. W tamtym okresie towarzyszył nam entuzjazm, który był motorem do tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego, uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym gmin i powiatów, który niestety z czasem osłabł, w miarę poprawy warunków życia, rozwoju samorządów oraz zmianami na coraz piękniejsze miejscowości w naszym kraju. Zmianom tym sprzyjała harmonijna współpraca z władzami centralnymi, szybka i sprawna relokacja środków unijnych na inwestycje samorządowe, dzięki którym możliwe było tak szybkie przeobrażenie naszych miejscowości w rozkwitające, rozwijające się miejsca życia społeczno-gospodarczego.

Dziś nieco trudniej o zaangażowanie społeczne, o motywację dla wielu do współpracy na rzecz środowiska w którym, przyszło nam żyć i pracować. Nie jest, to czyjąś winą, czy też nagannym zjawiskiem, a raczej świadczy o tym że wiele udało nam się zmienić w naszym pięknym kraju, bardziej jesteśmy zainteresowani „braniem od życia”, ponieważ nas na to stać. To bardzo dobrze, tak powinno być. Jedynym warunkiem jest nie zapominać, że wszystko mamy, dzięki naszej wspólnej pracy i powinniśmy, to dobro szanować, pielęgnować i kultywować. Największym skarbem samorządu są jego mieszkańcy i ich dobro, to ono jest gwarantem szczęścia, dlatego musimy robić wszystko aby stanowić wspólnotę, wspólnotę na dobre i złe, musimy być dla siebie i ze sobą. Ta cecha tak charakterystyczna dla naszego narodu zawsze pozwalała przetrwać najgorsze i doprowadzić do odbudowy naszego kraju po II wojnie światowej.

W tym szczególnym dniu gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do rozkwitu Naszej Gminy, dziękuję za poświęcony, czas, energię i niejednokrotnie zdrowie. Dziękuję pracownikom samorządowym, radnym, dyrektorom, kierownikom i pracownikom jednostek samorządowych za Wasz wkład, i poświęcenie. Gratuluję Mieszkańcom, bo samorząd TO MY, wszyscy mieszkańcy, a nie budynek, czy administracja. Pragnę wyrazić moje uznanie dla Państwa profesjonalizmu, kompetencji i determinacji w działaniu. Życzę pomyślności w realizacji zamierzeń służących dobru wspólnemu.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Czchowa
Marek Chudoba

Czchów, dnia 25 maja 2023 r.

Plik pdf