Zgodnie z zapisami art. 37 f ustawy Kodeks Wyborczy Urząd Miejski w Czchowie, na zlecenie Wojewody Małopolskiego, jest zobowiązany do zorganizowania gminnego transportu publicznego do lokali wyborczych w miejscowościach, gdzie w dniu wyborów nie funkcjonuje żadna komunikacja publiczna. W oparciu o analizę rozkładów jazdy poszczególnych przewoźników obowiązek organizacji transportu dotyczy miejscowości: Złota, Biskupice Melsztyńskie, Domosławice oraz Piaski-Drużków. W każdej z tych miejscowości bus dowożący oraz odwożący wyborów będzie miał dwa kursy.

Poniżej rozkłady jazdy w niedzielę wyborczą 15 października 2023 r.

Rozkład jazdy Piaski-Drużków

 1. Koło PP. Osadów 10:50, 15:50
 2. Koło PP. Kołodziejów 10:52, 15:52
 3. Przystanek (skrzyżowanie) 10:53, 15:53
 4. Kaplica 10:54, 15:54
 5. Budynek komunalny (siedziba OKW) 10:56, 15:56
 6. Skrzyżowanie na Harcówkę 10:58, 15:58
 7. Koło P. Bogumiły Łątki 11:01, 16:01
 8. Droga do P. Sołtys 11:06, 16:06
 9. Koło P. Janiny Lipińskiej 11:08, 16:08
 10. Koło PP. Baczewskich 11:10, 16:10
 11. Budynek komunalny (siedziba OKW)

Kursy powrotne po głosowaniu

W kierunku PP. Osadów 11:15, 16:15

W kierunku P. Sołtys 11:25, 16:25

Rozkład jazdy Biskupice Melsztyńskie <–> Domosławice

Biskupice Melsztyńskie (przystanek) 12:00, 17:00

Kursy powrotne po głosowaniu

Domosławice (szkoła – siedziba OKW) 12:20, 17:20

Rozkład jazdy – Złota

Pierwsza pętla

 1. Zajezdnia (siedziba OKW) 12:30, 17:30
 2. Nad remizą (koło P. Sołtysa) 12:32, 17:32
 3. Nagórze (tzw. „betonowy” przystanek) 12:33, 17:33
 4. Nagórze (koło PP. Marecików) 12:35, 17:35
 5. Skrzyżowanie na Niedźwiedzę 12:36, 17:36
 6. Skrzyżowanie koło P. Gałkowej 12:38, 17:38
 7. Koło PP. Łośków (Walówki) 12:39, 17:39
  Druga pętla
 8. Zajezdnia (siedziba OKW) 12:41, 17:41
 9. Koło PP. Marecików (Debrza) 12:46, 17:46
 10. Skrzyżowanie koło PP. Tekielów 12:47, 17:47
 11. Skrzyżowanie Lewniowa 12:49, 17:49
 12. Koło PP. Serafinów 12:50, 17:50
 13. SOSW 12:52, 17:52
 14. Kapliczka 12:53, 17:53

Kursy powrotne tą samą trasą po głosowaniu z zajezdni           

Pierwsza pętla 13:10, 18:10                      

Druga pętla 13:21, 18:21

Do pobrania: rozkład w pliku pdf