Herb gminy Czchów

Od kilku lat największym wyzwaniem w zakresie powiatowych inwestycji drogowych na terenie gminy Czchów była modernizacja drogi powiatowej łączącej gminę Czchów z gminą Iwkowa.

W ramach porozumienia miedzy gminą i powiatem, przy wspólnym finansowaniu obu samorządów, już kilka lat temu opracowano pełną dokumentację na przebudowę drogi, wraz z wykonaniem chodnika na długości ok. 1,5 km. Powiat Brzeski, jako administrator drogi, czterokrotnie wnioskował o dofinansowanie tej inwestycji z budżetu państwa w ramach rządowych programów drogowych, lecz te działania nie przynosiły efektów.

Na czerwcowym, wyjazdowym posiedzeniu komisji Rady Powiatu Brzesku, które miało miejsce w Czchowie, Burmistrz Czchowa ponawiał wnioski o podjęcie starań o pozyskania środków na wykonanie pełnych prac modernizacyjnych na drodze Czchów - Iwkowa oraz powrotu do inicjatywy budowy mostu w Piaskach-Drużkowie. Te wieloletnie, wspólne starania Gminy Czchów oraz Powiatu Brzeskiego zakończyły się sukcesem.

1. Zgodnie z rozstrzygnięciami z „Polskiego Ładu” Powiat Brzeski otrzymał kwotę 15 mln zł na budowę chodników przy drogach powiatowych (dofinansowanie w wysokości 95% wartości wniosku). W ramach podziału tych środków pomiędzy gminy z terenu powiatu zaplanowano 2 mln zł na budowę chodnika przy drodze powiatowej z Czchowa do Iwkowej - ul. Kazimierza Wielkiego w kierunku Trawników. Władze gminy Czchów będą czyniły starania o przekazanie dodatkowych środków finansowych, aby wykonać cały zaplanowany odcinek chodnika.

2. W ramach środków z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych Powiat Brzeski uzyskał dofinansowanie na modernizacje drogi powiatowej Czchów - Iwkowa. Zadanie to szacowane na ok. 6 mln zł uzyskało wsparcie w wysokości 50% wartości wniosku tj. 3 mln zł. Gmina Czchów, gmina Iwkowa oraz Powiat Brzeski muszą wspólnie zapewnić wkład własny w wysokości 3 mln zł.

3. W ramach kolejnego rozstrzygnięcia naboru w ramach Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych Powiat Brzeski dokończy budowę chodnika w Złotej (140 mb) oraz częściowy remont chodnika w Złotej. Gmina Czchów, zadeklarowała partycypacje w kosztach zadania w wysokości 50 tys. zł.

W tym roku zaplanowano ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargów oraz podpisanie umów, a sama realizacja zadań w 2024 roku.

Liczymy, że ta współpraca dwóch samorządów, gdzie wspólnie finansujemy przygotowanie dokumentacji, wkład własny do inwestycji, będą skutkowały dalszymi inicjatywami przy drogach powiatowych. Gmina Czchów złożyła już wniosek do powiatu, wraz z deklaracją wkładu finansowego (100 tys. zł), na opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej łączącej Tymową z Iwkową – Marek Chudoba - Burmistrz Czchowa.