20 października 2023 roku na konwencie wójtów i burmistrzów Powiatu Brzeskiego, poprzez konsensus wszystkich reprezentantów gmin i powiatu, zapadła decyzja o sposobie podziału środków na „Budowę dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Brzeskiego”, a dofinansowanych w ramach „Polskiego Ładu”. 

Przyjęte rozwiązanie, to 3 mln zł dla Gminy Brzesko oraz po 2 mln zł dla każdej z pozostałych gmin, niezależnie od długości dróg powiatowych na terenie danej gminy.

W gminie Czchów prace budowlane dotyczą chodnika przy drodze powiatowej łączącej gminę Czchów z gminą Iwkowa.

Na realizacje remontu drogi powiatowej Nr 1410 K Iwkowa - Czchów -Zdonia na odcinku  o długości 8,35 km pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Remontu Dróg w wysokości 3,041 mln zł, co stanowi 50% wartości zadania. Wkład własny do projektu w wysokości ok. 3 mln zł zostanie wniesiony przez zainteresowane samorządy: Powiat Brzeski, Gminę Czchów oraz Gminę Iwkowa.

Zadanie, które zostanie także zrealizowane, to odcinkowy remont chodnika w Złotej oraz dokończenie budowy nowego odcinka chodnika przed Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Złotej.