Bathory Fest 2024

Projekt o nazwie "Bathory Fest - Kultura, historia i edukacja europejska" został zrealizowany w okresie od 30.06 do 02.07.2023 roku przez miasto Simleu Silvaniei, we współpracy z partnerskimi miejscowościami Nyirbator i Czchow, w którym udział wzięły trzy europejskie kraje: Rumunia, Węgry i Polska. Wydarzenie to było spotkaniem partnerskich miejscowości i odbyło się w Simleu Silvaniei.

W wydarzeniu wzięło udział łącznie 315 uczestników, w tym 105 uczestników lokalnych z Simleu Silvaniei w Rumunii, a uczestnicy międzynarodowi to 105 osób z Nyirbator na Węgrzech i 105 osób z Czchow w Polsce.

Celem projektu było umocnienie relacji między partnerskimi miejscowościami na poziomie społecznym i kulturalnym oraz stworzenie korzystnego środowiska do odkrywania różnorodności kulturowej i wspólnej dziedzictwa, które łączą te trzy miejscowości, poprzez wspólną historię z okresu życia Bathory Stefana.Oprócz tego omawiano tematy związane z zainteresowaniami europejskimi, w tym historię Unii Europejskiej, eurosceptycyzm, przyszłość Europy i solidarność w Unii Europejskiej.

Do pobrania (pliki pdf):