Marek Chudoba:

19.png

Marek Chudoba mgr Politologii i nauk społecznych.
Zawód: Burmistrz Gminy Czchów w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim
Właściciel specjalistycznego gospodarstwa rolnego/pszczelarstwo/.
Urodzony w Nowym Sączu 23.08.1955r.
Rodzice: Stanisław, Stanisława
Żona: Bożena.
Dzieci: Marcin, Izabela
Wnuki: Maja, Laura, Nikola

Ukończył studia wyższe:

Magisterskie na Akademii Pedagogicznej w Krakowie, na kierunku politologia i nauki społeczne

 • Studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej w zakresie zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Ukończył studium bankowości w Dolnośląskiej Szkole Bankowej uzyskując tytuł Dyplomowanego Pracownika Bankowego, przyznawany przez Zarząd Banków Polskich
 • Jest absolwentem Technikum Hodowlanego w Nawojowej

Wykształcenie uzupełniające:

 • Studium Prawa Europejskiego Warszawa – konsultant zarządzania projektami infrastrukturalnymi
 • Studium Prawa Europejskiego – Studium Dobrej Administracji

Praca społeczna i samorządowa:

 • 1990 – 1994       Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czchowie
 • 1990 – 1994       Członek Rady Gosp. Banku BS we Wrocławiu
 • 1993 – 1998       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tarnowskiej Izby Rolniczej, Delegat Gminy Czchów
 • 1994 – 1998       Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego
 • 1998 – 2002       Radny Rady Miejskiej w Czchowie
 • 2002 – 2005       Prezes Zarządu Spółki z o.o. EUROGIEŁDA Czchów-Jurków
 • od 2005 r.           Delegat Gminy w Spółce z o.o. EUROGIEŁDA Czchów-Jurków
 • od 2005 r.           Prezes Zarządu Gminnego Oddziału OSP RP
 • 2002 – 2014       Członek Zarządu Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego
 • od 2008 r.           Wiceprzewodniczący Rady Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego
 • od 2003 r.           Członek Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Czchowskiej
 • od 2002 r.           Przewodniczący Rady Społecznej GZOZ w Czchowie
 • od 2015 r.           Członek powiatowej Rady Społecznej SP ZOZ w Brzesku
 • od 2003 r.           Delegat Gminy w Tarnowskiej Agencji Rynku Rolnego
 • od 2003 r.           Delegat Gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski
 • od 2003 r.           Delegat Gminy w Małopolskim Forum MiSTIA przy Fundacji Rozwoju Demokracji w Krakowie
 • od 2018 r – obecnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie

Praca zawodowa

W sektorze rolnictwa od 1976 r. do 1989 r., w spółdzielczości bankowej jako prezes i dyrektor banku w okresie od 1994 r. do 2002 r., w samorządzie gminnym jako Burmistrz Czchowa od 2002 r. do dzisiaj. Jednocześnie prowadzi własne gospodarstwo specjalistyczne (ogrodnictwo, pszczelarstwo).

Odznaczenia

 1. Srebrny Krzyż Zasługi – nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.
 2. Medal Edukacji Narodowej – nadawany jest nauczycielom i innym osobom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
 3. Złoty Znak Związku OSP RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ –  – odznaczenie nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP. Ustanowiony został w 1922 przez Radę Naczelną Głównego Związku Straży Pożarnych, a od 1933 przejęty przez Związek Straży Pożarnej RP. Nadawany był do września 1939, następnie wznowiony w okresie PRL w 1959 jako najwyższe odznaczenie ZOSP. Od 1993 również najwyższe odznaczenie Związku OSP RP.
 4. Honorowa Odznaka im. Franciszka Stefczyka ”„Za zasługi dla spółdzielczości bankowej” jest odznaczeniem określonym w Statucie Krajowego Związku Banków Spółdzielczych dla podkreślenia zasług osób fizycznych w rozwoju idei spółdzielczości bankowej.”
 5. Zasłużony dla Gminy CzchówTytuł honorowy nadany przez Radę Miejską w Czchowie