Czchow     Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 5 Statutu Gminy Czchów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012, poz. 1602, zm. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012, poz. 4851) zwołuję uroczystą SESJĘ  Rady Miejskiej w Czchowie z okazji „XXV- lecia Samorządu Terytorialnego w Gminie Czchów”.

     Sesja ta odbędzie się 10 czerwca 2015 r. w Hotelu „Łaziska” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany program uroczystości:

 1. godz. 10.00 – Msza Święta w Kościele p.w. Narodzenia NMP w Czchowie;
 2. godz. 11.30 – Rozpoczęcie uroczystej sesji Rady Miejskiej:
  1. wystąpienia okolicznościowe;
  2. ceremonia wręczenia tytułów honorowych „Zasłużony dla Gminy Czchów”;
  3. ceremonia wręczenia statuetek  „XXV-lecie Samorządu Terytorialnego w Gminie Czchów”;
  4. wystąpienia zaproszonych gości;
 3. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz