Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta     Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej oraz Radny Rady Powiatu – Jarosław Gurgul, zorganizowali spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta, Panem Arkadiuszem Ropkiem, które odbyło się 27 maja w sali kina Baszta.

     Spotkanie otworzył oraz przywitał zebranych pan Jarosław Gurgul. Rzecznik, w bardzo przystępny i zrozumiały sposób przedstawił zebranym Ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, w świetle nowych regulacji prawnych w obrocie konsumenckim. Wyjaśnił m. in. na czym polegają świadczenia niezamówione, i jakie prawa przysługują konsumentowi, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
      Na zakończenie, pan rzecznik podkreślił, że do rzecznika można się zgłaszać nie tylko w razie problemów, ale również po poradę prawną przed zawarciem jakiejkolwiek umowy.