Narastający od dwóch miesięcy konflikt z samorządem miasta Limanowa w sprawie przesiedlenia trzech rodzin romskich do domu zakupionego przez Burmistrza Miasta Limanowa na terenie miasta Czchowa prowadzi do społecznych niepokojów i narastania zjawiska zmęczenia całą sytuacja. Nie przyniosły efektu pisemne interwencje mieszkańców kierowane do Wojewody Małopolskiego, a sprzeczne informacje medialne powodują nerwowość w oczekiwaniu na decyzje i rozstrzygnięcia.

      Kolejne obawy dostarcza działanie Burmistrza Miasta Limanowa, który mimo zaleceń wydanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, aby powstrzymać się z akcją przesiedleńczą do czasu wyjaśnienia sprawy, podejmuje kolejne kroki, aby definitywnie zamknąć temat. Skierowany do sądu wniosek o egzekucję komorniczą wobec mniejszości romskiej pokazuje prawdziwe intencje władz Miasta Limanowa. Wobec braku  woli rodzin romskich  do przenosin do Czchowa Burmistrz Miasta Limanowa postanowił uzyskać tytuł prawny, który pozwoli mu na wymuszenie takich przenosin. Mając na uwadze te zdecydowane działania Władz Miasta Limanowa i wobec braku szans na szybkie rozstrzygnięcie sporu - Burmistrz Czchowa zarządzeniem Nr 12/2016 z dnia 17.02.2016 roku w sprawie zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Czchów zadecydował o wprowadzeniu bezwzględnego zakazu zasiedlenia nieruchomości położonej w miejscowości Czchów (32-860 Czchów) ul. Sądecka 79, nr działki 1274, gmina Czchów, powiat Brzeski. Taki akt prawa ma być zabezpieczeniem przed próbami podejmowania faktycznych działań przez władze Miasta Limanowa wbrew obowiązującym przepisom czy stanowisku ministerstwa.

UM w Czchowie