W poniedziałek, 22 lutego, w Nowym Sączu miało miejsce spotkanie władz gminy Czchów reprezentowanych przez Marka Chudobę - Burmistrza Czchowa, Tadeusza Płachtę - Zastępcę Burmistrza Czchowa oraz Jarosława Gurgula - Sekretarza Gminy Czchów z Wicewojewodą Małopolskim Panem Piotrem Ćwikiem. W spotkaniu  brali udział także: władze Miasta Limanowa, przedstawiciele rodzin romskich, prezes Stowarzyszenie Bergitka Roma z Nowego Sącza oraz pracownicy MUW w Krakowie.

     W ramach toczonych rozmów Wojewoda miał okazje zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron w tym konflikcie, toczonym wokół sporu prawnego, a przez media powiązanym z mniejszością romską. Władze Limanowej przekonywały o konieczności przeniesienia rodzin do Czchowa. Nie tylko ze względu na to, że realizują rządowy program finansowany ze środków państwa, ale przede wszystkim ze względu na fatalny stan budynku przy ul. Wąskiej 8 w Limanowej. W tym całym wywodzie Burmistrz Miasta Limanowa zapomniał, że walnie przyczynił się do takiego stanu tego budynku poprzez lata zaniedbań w zakresie braku prowadzenia prac remontowych, a później jego wyraźne przyzwolenie na częściową rozbiórkę budynku przez poprzednich lokatorów. Wobec takiego działania ciężko uznać  argumenty o działaniu na „rzecz dobra Romów”. Przedstawiciele rodzin romskich opisali całą sytuację przytaczając przykłady prób zastraszania ich, przymuszania do przeprowadzki do Czchowa. W swoim wystąpieniu zdecydowanie opowiedzieli się za pozostaniem na terenie Limanowej, braku woli przeprowadzenia się do Czchowa. Władze gminy Czchów zdecydowanie zaprotestowały przeciwko niezgodnemu z prawem działaniu władz Miasta Limanowa i przedstawiły szereg zarzutów, co do legalności już podjętych przez władze Miasta Limanowa kroków. Wobec braku reakcji ze strony Limanowej na przedstawiane argumenty Burmistrz Czchowa zapowiedział, że swoich racji będą dochodzić na drodze sądowo-administracyjnej.

     Niezależnie od poziomu emocji towarzyszących często tej debacie, Wicewojewoda Małopolski miał okazję zapoznać się ze wszystkim aspektami sprawy, poznać jej złożony charakter, co pozwoli mu na wypracowanie optymalnego rozwiązania, mieszczącego się oczywiście w granicach obowiązującego prawa.

UM w Czchowie