Przełom roku to był czas składania wniosków o dofinansowanie, w ramach konkursów organizowanych m.in. przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Pierwsze rozstrzygnięcia przyniosły bardzo dobre informacje, gmina Czchów uzyskała dofinansowanie w każdym złożonym naborze. Dobrze przygotowane wnioski składane przez Burmistrza Czchowa, oceniane według merytorycznych kryteriów uzyskują dofinansowania w kolejnych konkursach ogłaszanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Uzyskane wsparcie będzie w każdym z wniosków uzupełnione wkładem finansowym gminy Czchów.

Dofinansowanie na rozbudowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Tworkowej.  

Gmina Czchów w styczniu br. złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS w 2024 roku na realizację zadania pn.: „Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Tworkowej”. 

Czytaj więcej...

Sukces mijającej kadencji 2018-2023 opracowany przez redakcję czasopisma „WSPÓLNOTA”

Do opracowania zastosowano metodę obliczania wskaźników na podstawie danych, jak i zmieniającą się wagę różnych elementów składowych rozwoju lokalnego. Końcowy wskaźnik sukcesu jest sumą czterech wskaźników cząstkowych, odnoszących się do:

  • sukcesu finansowego (związanego z budżetem jednostki samorządowej);
  • sukcesu ekonomicznego (wiążącego się ze stanem gospodarki lokalnej);
  • sukcesu infrastrukturalnego (komunalna infrastruktura techniczna);
  • sukcesu społecznego (polityka społeczna, oświata, ochrona środowiska).

Burmistrz Czchowa Zarządzeniem Nr 40/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej Czchów Tymowa.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag do koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej Czchów Tymowa.

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w dniach od 05.03.2024 r. do 19.03.2024 r.

Zarządzenie Nr 33/2024 Burmistrza Czchowa z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku

Czytaj więcej...

Mieszkańcy ul. ks. Bulandy będą mogli korzystać w najbliższym czasie z nowej drogi gminnej.

28 lipca 2023 r. Burmistrz Czchowa w negocjacjach z właścicielami nieruchomości działek przylegających do drogi krajowej nr 75 uzgodnił nabycie nieruchomości na rzecz Gminy.

Urząd Miejski w Czchowie poszukuje pracownika na stanowisko ślusarz - robotnik gospodarczy, posiadającego prawo jazdy kategorii B i T, praca w pełnym wymiarze godzin na podstawie umowy o pracę.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie CV w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czchowie.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Usług Komunalnych nr telefonu: 14 66 21 731.

Czytaj więcej...

W niedzielę, 28 stycznia 2024 roku Pani Alicja Mordarska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czchowie oraz Pan Marek Chudoba - Burmistrz Czchowa uczestniczyli w XI Tymowskim kolędowaniu przy herbatce.

Spotkanie było połączone z uroczystością uczczenia Jubileuszu X-lecia Sakry Biskupiej J.E. Ks. Biskupa Stanisława Salaterskiego. Z tej okazji Pani Przewodnicząca oraz Pan Burmistrz złożyli gratulacje tak pięknego jubileuszu, a także wręczyli okolicznościowy list gratulacyjny. Oczywiście były też życzenia, upominki od społeczności miejscowości Tymowa oraz tradycyjny tort.

Lp.

Nazwa miejscowości

Termin

Godzina

Miejsce

1.

Będzieszyna

04.02.2024r.

09:30

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Wytrzyszczce

2.

Tworkowa

04.02.2024r.

12:00

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworkowej

3.

Wytrzyszczka

11.02.2024r.

09:30

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Wytrzyszczce

4.

Czchów

18.02.2024r.

10:00

Sala Kina „Baszta” w Czchowie

5.

Jurków

18.02.2024r.

16:00

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Jurkowie

6.

Piaski-Drużków

25.02.2024r.

09:15

Budynek Komunalny Nr 1
w Piaskach-Drużkowie

7.

Tymowa

25.02.2024r.

12:00

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymowej

8.

Domosławice

03.03.2024r.

13:30

Zespół Szkół w Domosławicach

9.

Biskupice Melsztyńskie

03.03.2024r.

17:00

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach Melsztyńskich

10.

Złota

10.03.2024r.

10:30

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku.

Zarządzenie Nr 13/2024 Burmistrza Czchowa z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Czchów,

z powodu bardzo trudnych warunków atmosferycznych w niektórych rejonach mogą wystąpić problemy z odbiorem odpadów komunalnych (śmieci).

Czytaj więcej...

W czwartek odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie dla LGD „Wrota Karpat” w ramach nowej perspektywy finansowej. W imieniu LGD umowę o wartości ponad 37 mln zł podpisali prezes Piotr Kania i wiceprezes Katarzyna Jasnos. Województwo Małopolskie reprezentowali marszałek Witold Kozłowski i członek zarządu Iwona Gibas.

W okresie zimowym, kiedy temperatury spadają poniżej zera, zadbajmy szczególnie o naszych czworonożnych przyjaciół. Niskie temperatury zagrażają zdrowiu i życiu psów przebywających cały czas na zewnątrz, szczególnie tym starym i schorowanym.

O co należy zadbać?

Czytaj więcej...

Projekt o nazwie "Bathory Fest - Kultura, historia i edukacja europejska" został zrealizowany w okresie od 30.06 do 02.07.2023 roku przez miasto Simleu Silvaniei, we współpracy z partnerskimi miejscowościami Nyirbator i Czchow, w którym udział wzięły trzy europejskie kraje: Rumunia, Węgry i Polska. Wydarzenie to było spotkaniem partnerskich miejscowości i odbyło się w Simleu Silvaniei.

Czytaj więcej...

W tygodniu Urząd Miejski w Czchowie gościł grupę kolędniczą z połączonych sił szkoły podstawowej oraz przedszkola w Tymowej. Było śpiewanie i granie kolęd, życzenia przekazane dla wszystkich pracowników urzędu oraz Burmistrza Czchowa.

Czytaj więcej...

Inauguracja przedświątecznego okresu w gminie Czchów miała miejsce w niedzielę, 17 grudnia, kiedy to w ramach spotkania na czchowskim rynku przedszkolaki uroczyście "odpaliły" choinkę, ks. proboszcz dokonał poświecenia szopki, a harcerze przekazali betlejemskie światełko pokoju.