Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Czchowa z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Czchowie w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 325) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia  na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii ( Dz. U z 2020 r. poz. 491 z późn.zm.)   zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej...W związku ze skróceniem godzin pracy Banku Spółdzielczego w Czchowie, informujemy, że kasa Urzędu Miejskiego w Czchowie jest czynna do godz. 13:30.

Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj więcej...     Tradycyjnie już na początku każdego roku na terenie gminy odbywają się zebrania mieszkańców poszczególnych miejscowości. W trakcie tych spotkań Burmistrz Czchowa dokonuje podsumowania dokonań ubiegłego roku, prezentuje plany działań gminy na bieżący rok, przyjmowany jest budżet sołectwa oraz rozpatrywane są sprawy i wnioski zgłaszane na zebraniu bezpośrednio przez mieszkańców. Za nami już pierwsze zebranie w Tworkowej.
Poniżej informacja o terminach i miejscach zebrań w pozostałych miejscowościach.

Czytaj więcej...     W sobotę, 25 stycznia, odbyło się pierwsze z serii zebrań walnych Ochotniczych Strazy Pożarnych z terenu gminy Czchów. Strażacy z Czchowa skorzystali z gościnności Urzędu Miejskiego w Czchowie i zorganizowali spotkanie w „Leśniczówce”. Na zebraniu gościły władze gminy (burmistrz Marek Chudoba), władze strażackiego związku ochotników (Marian Zalewski, Piotr Musiał) oraz przedstawiciel państwowej straży z Brzeska (Piotr Słowiak). Tradycyjnie już dokonano podsumowania aktywności jednostki w 2019 roku (łącznie 92 wyjazdy do akcji) oraz zrealizowanych działań inwestycyjnych. Słowa podziękowania strażacy skierowali na ręce Burmistrza Czchowa. To dzięki finansowemu wsparciu gminy Czchów zakupiony został średni samochód bojowy oraz dokończono prace remontowe w magazynie bojowym.

Czytaj więcej...    30 grudnia 2019 r. odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Czchowie. Radni podjęli między innymi uchwałę budżetową Gminy Czchów na 2020 rok oraz uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ze wszystkimi podjętymi uchwałami można zapoznać się tutaj.

Zapis wideo sesji w rozwinięciu.

Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.
     Sesja ta odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

Czytaj więcej...     Z inicjatywy Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Czchowie w sobotę w remizie w Jurkowie odbyło się spotkanie opłatkowe przedstawicieli KGW z terenu Gminy Czchów oraz władz gminy. Zgodnie z tradycją składano sobie życzenia, było wspólne kolędowanie oraz smakowanie wigilijnych potraw, w tym specjałów pań z Czchowa - różnego rodzaju pierogów.

Czytaj więcej...     Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2019 r. (wtorek - Wigilia) Urząd Miejski w Czchowie będzie nieczynny. Dzień tez zostanie odpracowany w sobotę, 28 grudnia, w godzinach 7.30 - 15.30.

    Przepraszamy za ewntualne utrudnienia.

Czytaj więcej...       27 listopada 2019 roku dh Piotr Musiał Komendant Gminny Straży w imieniu Burmistrza Czchowa uroczyście przekazał zakupiony sprzęt przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych z: Biskupic Melsztyńskich, Jurkowa, Tworkowej i Złotej. Było to możliwe dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019”

W kwietniu br. Gmina Czchów przystąpiła do konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019” , którego celem było udzielenie zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu województwa małopolskiego, nie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.   

Czytaj więcej...     28 września 2019 r. w Șimleu Silvaniei doszło do popisania umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Czchowem, a Șimleu Silvaniei (Rumunia).
    Umowa została podpisana na uroczystym posiedzeniu Rady Miasta Șimleu Silvaniei przez Burmistrzów obu miast: Marka Chudobę - Burmistrza Czchowa oraz Septimu Cǎtǎlin Țurcaș – Burmistrza Șimleu Silvaniei.