Wzory do pobrania ze strony Delagatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie https://tarnow.kbw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-do-parlamentu-europejskiego/wybory-do-parlamentu-europejskiego-w-2024nbspr/informacje-ogolne/wzory-zgloszen-kandydatow-do-obwodowych-komisji-wyborczych-w-wyborach-do-parlamentu-europejskiego-za

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10 maja 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Czchowie, pokój nr 2 (I piętro).