Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Czchów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Komisarz Wyborczy w Tarnowie II informuje, co następuje:

§ 1. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 14 maja 2024 r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czchowie do niżej wymienionej komisji wyborczej:

- Nr 1, w liczbie 1.

§ 2. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 maja 2024 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czchowie.

§ 3. W dniu 15 maja 2024 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czchowie odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 5

- Nr 6

- Nr 7

- Nr 8

- Nr 9.

§ 4. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Tarnowie II

/-/ Przemysław Szpik