Zgodnie z zapisami art. 37f ustawy Kodeks Wyborczy Urząd Miejski w Czchowie, na zlecenie Wojewody Małopolskiego, jest zobowiązany do zorganizowania gminnego transportu publicznego do lokali wyborczych w miejscowościach, gdzie w dniu wyborów nie funkcjonuje żadna komunikacja publiczna.

W oparciu o analizę rozkładów jazdy poszczególnych przewoźników obowiązek organizacji transportu dotyczy miejscowości: Złota, Biskupice Melsztyńskie, Domosławice oraz Piaski-Drużków. W każdej z tych miejscowości bus dowożący oraz odwożący wyborców będzie miał dwa kursy.

Do pobrania (plik pdf): rozkłady jazdy w niedzielę wyborczą 9 czerwca 2024 r.