W związku z niepokojącymi działaniami związanymi ze sprzedażą na polskim rynku oraz dofinansowywaniem w ramach programu „Czyste Powietrze” pomp ciepła, które w rzeczywistości nie spełniają deklarowanych w karcie produktu i etykiecie energetycznej parametrów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – w porozumieniu m.in. z przedstawicielami branży producentów i dystrybutorów pomp ciepła oraz stroną społeczną – wypracował dodatkowe wymogi, które z uwzględnieniem okresu przejściowego, zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2024 roku.

Czytaj więcej...

Dane liczbowe w zakresie ilości wniosków złożonych w programie Czyste Powietrze oraz liczbie zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Gminy Czchów:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 186

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 139

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 85

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”: 1 660675,02 zł

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu brzeskiego

 

Obowiązuje w dniu 07.12.2023

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

Obowiązujące ograniczenia

Obowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.


* Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok.

Zalecenia zdrowotne

 • Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła.
 • Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.
 • Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania z samochodu, używania dmuchaw do liści, rozpalania ognisk.
 • Śledź na bieżąco informacje o zanieczyszczeniu powietrza.

Dodatkowe zalecenia dla osób o większej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza

(dzieci i młodzież, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami układu oddechowego lub krwionośnego, osoby zawodowo narażone na zapylenie oraz osoby palące papierosy i bierni palacze)

 • Ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz.
 • Nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach.
 • Osoby z astmą mogą silniej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie.
 • W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Władze gmin zobowiązane są do prowadzenia intensywnych kontroli, aby zapobiegać spalaniu odpadów.

Czytaj więcej...

24 listopada uczniowie klas 0-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Czchowie oraz dzieci z Publicznego Przedszkola w Czchowie uczestniczyli w spektaklu ekologicznym pod tytułem „Niezwykłe przygody Eko-Skrzatów”.

Spektakl zorganizowany został przez Gminę Czchów w ramach obchodów Dnia Czystego Powietrza, który w Polsce przypada 14 listopada. Zgromadzone dzieci wraz z opiekunami przywitała Pani Dyrektor Elżbieta Orłowicz, natomiast Zastępca Burmistrza Czchowa Pan Tadeusz Płachta, krótką pogadanką o ekologii zachęcił dzieci do wspólnej przygody i nauki z Eko-Skrzatami.

Głównym celem przedstawienia było poszerzenie świadomości ekologinczej dzieci na temat powietrza, smogu, segregacji odpadów czy zanieczyszczenia lasów i wód. Popularyzowano tym samym właściwe zachowania takie jak zakaz spalania odpadów w piecach, potrzebę segregacji i recyklingu odpadów. Wydarzenie miało charakter interaktywny. Dzieci były zapraszane na scenę, stając się częścią przygody barwnych bohaterów.

Po przedstawieniu wszystkie dzieci już wiedziały, do którego pojemnika wrzucać posegregowane odpady. Spotkanie z Eko-Skrzatami było wspaniałą rozrywką i cenną lekcją dla najmłodszych, która na pewno zaprocentuje w przyszłości.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

 

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Urząd Miejski w Czchowie przypomina, że właściciele i zarządcy istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, po wymianie urządzeń grzewczych na nowe źródła ciepła lub spalania paliw, zobowiązani są - w terminie 14 dni od uruchomienia tego źródła, ponowie złożyć deklarację do systemu CEEB. Właściciele i zarządcy nowych budynków, po oddaniu budynku do użytkowania (uruchomieniu źródła ciepła), również zobowiązani są do złożenia wyżej wymienionej deklaracji, w tym samym terminie.

Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest obowiązkowe. W przypadku gdy mieszkaniec nie wywiązał się z ustawowego obowiązku do dnia 30.06.2022 r., powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia.

Kogo dotyczy deklaracja?

Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu (mieszkalnego i niemieszkalnego), który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.

Jak można złożyć deklarację?

 1. Osobiście – w Urzędzie Miejskim w Czchowie (adres: ul. Rynek 12, 32-860 Czchów), składając deklarację w formie papierowej;
 2. Listownie - wypełniony i podpisany dokument można wysłać listem na adres Urzędu Miejskiego w Czchowie (adres: ul. Rynek 12, 32-860 Czchów);
 3. W formie elektronicznej, na stronie internetowej: https://zone.gunb.gov.pl/pl/deklaracja-ceeb

deklaracja_a_v.1.5_-_28.09.2022 CEEB

deklaracja_b_v.1.5_-_28.09.2022

Czytaj więcej...

5 października, w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, Burmistrz Czchowa wraz ze Skarbnikiem Gminy Czchów, jako przedstawiciele jednej z 25 gmin Małopolski, uroczyście podpisali porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie pełnienia roli operatora w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze.

Czytaj więcej...

W poniższym linku, znajdą Państwo informacje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie (WFOŚiGW w Krakowie) na temat zawarcia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W związku z tym, z dniem zawarcia ww. umowy Administratorami Pani/Pana danych osobowych są WFOŚiGW w Krakowie oraz NFOŚiGW, odpowiednio do zakresu odpowiedzialności i szczegółowych celów Współadministratorów, określonych w pkt 1 klauzuli o Współadministrowaniu.

Link do artykułu WFOŚ w Krakowie: https://www.wfos.krakow.pl/zmiana-administratora-danych-osobowych-w-programie-priorytetowym-czyste-powietrze/

 

Czytaj więcej...

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” w Gminie Czchów
Podsumowanie w liczbach na dzień 30.09.2023 r.

Dane liczbowe w zakresie ilości wniosków złożonych w programie Czyste Powietrze oraz liczbie zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Gminy Czchów:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 165

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 130

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 74

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”: 1  478 563,36 zł

Urząd Miejski w Czchowie przypomina, że w budynku tut. Urzędu działa Gminny punkt konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste powietrze”. Zachęcamy mieszkańców gminy, zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu, do korzystania z bezpłatnej porady i pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację.

Nabór wniosków prowadzony jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Informacje na temat Programu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czchowie pod numerem telefonu: 14 66 21 716, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Osoby zainteresowane Programem, zapraszamy do kontaktu oraz umówienia się na indywidualne konsultacje.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym Programem „Czyste Powietrze” oraz do składania wniosków o dofinansowanie. Wspólnie dbajmy o czyste powietrze.

 

Link do strony programu: https://czystepowietrze.gov.pl/

Link do bieżących materiałów informacyjnych: https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania/

 

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa, serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Czchów na spotkanie informacyjne o Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 15 września 2023 r. o godzinie 14:00, w „Jaśkowym Sadzie” (ul. Dworska 2A, 32-860 Czchów). W wydarzeniu uczestniczył będzie przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - Pani Justyna Jesionek, Kierownik Zespołu Doradców Energetycznych.

Czytaj więcej...

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wznowił nabór wniosków do Programu „Moja Woda”, przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polce poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie nieruchomości z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz zgromadzonych wód opadowych lub roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielono niebieskiej infrastruktury.

Czytaj więcej...

Informujemy, że w terminie od 1 sierpnia do 23 września każdego roku dla osób uzyskujących dochody z gospodarstwa rolnego zawiesza się wydawanie zaświadczeń o dochodach w ramach uczestnictwa w programie "Czyste Powietrze".

Czytaj więcej...

Dane liczbowe w zakresie ilości wniosków złożonych w programie Czyste Powietrze oraz liczbie zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Gminy Czchów:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 152

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 121

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 68

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”: 1 392876,93 zł

Urząd Miejski w Czchowie przypomina, że w budynku tut. Urzędu działa Gminny punkt konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste powietrze”. Zachęcamy mieszkańców gminy, zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu, do korzystania z bezpłatnej porady i pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację.

Nabór wniosków prowadzony jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Informacje na temat Programu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czchowie pod numerem telefonu: 14 66 21 716, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Osoby zainteresowane Programem, zapraszamy do kontaktu oraz umówienia się na indywidualne konsultacje.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym Programem „Czyste Powietrze” oraz do składania wniosków o dofinansowanie. Wspólnie dbajmy o czyste powietrze.

 

Link do strony programu: https://czystepowietrze.gov.pl/

Link do bieżących materiałów informacyjnych: https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania/

 

Czytaj więcej...

            Burmistrz Czchowa serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Czchów na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Spotkanie, w charakterze konsultacji indywidualnych odbędzie się 01.07.2023 r. w godzinach od 9:00 do 11:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czchowie;

Celem organizowanego spotkania jest przybliżenie mieszkańcom podstawowych informacji o Programie, przedstawienie zasad jego funkcjonowania, a także przekazanie szeregu informacji technicznych związanych ze sposobem składania wniosków o dofinansowanie oraz zasadami realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Więcej informacji na temat zaplanowanego spotkania, można uzyskać pod numerem telefonu 14 66 21 716. Zachęcamy do skorzystania z konsultacji.

Czytaj więcej...

Europejski Zielony Tydzień to wydarzenie organizowane przez Komisję Europejską, poświęcone kwestiom ochrony środowiska. W tym roku jego obchody miały szczególny wymiar, ponieważ rok 2023 ogłoszony został Europejskim Rokiem Umiejętności. W obecnych czasach posiadanie odpowiednich umiejętności przekrojowych, przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, prowadzi do innowacyjności oraz pozwala na adaptację do nowych warunków.

Gmina Czchów po raz kolejny włączyła się w obchody Europejskiego Zielonego Tygodnia. Pierwszym wydarzeniem Green Week 2023 w Gminie Czchów była promocja Programu „Czyste Powietrze”. W dniu 4 czerwca, podczas obchodów Dnia Dziecka, pracownik Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu, pełnił dyżur w godzinach 14:00-17:00. Podczas spotkania można było uzyskać informacje o: możliwości uzyskania dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze” czy o zapisach uchwały antysmogowej dla Małopolski. Padły również pytania na temat innych programów dotacyjnych, np. „Moja Woda” czy „Moje Ciepło”.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Czchowie odwiedzili również klasę 1a Publicznej Szkole Podstawowej w Czchowie. Swoją prelekcję rozpoczęli od nawiązania do Europejskiego Roku Umiejętności. Zwrócili uwagę dzieci na fakt, że wiedza, którą już nabyły a będą pogłębiać przez kolejne lata, w przyszłości pomoże im zdobyć odpowiednie umiejętności i kwalifikacje.

W dalszej części spotkania, Ekodoradca poruszył temat powietrza i jego ochrony. W tym celu zaprezentował makietę pieca „Kopciucha”, zaznaczając, czym można a czym nie można palić. Następnie, pokazał pyłomierz, który wskazuje jakość powietrza oraz wilgotnościomierz do pomiaru wilgotności drewna. Dzieci podczas pomiaru wilgotności drewna zadawały bardzo mądre pytania, m.in. „czy mokrym drewnem można palić w piecu?”.

Pracownik Referatu Usług Komunalnych w bardzo ciekawy i obrazowy sposób wprowadził dzieci w najważniejsze zasady segregacji śmieci i recyklingu. Dzieci znakomicie  poradziły sobie z zadaniami przygotowanymi przez organizatorów. W nagrodę otrzymały słodki upominek oraz malowanki o tematyce ekologicznej (segregacja śmieci, ochrona powietrza i klimatu). Cieszy nas niezmiernie fakt, że wiedza dzieci na temat ekologii jest tak duża.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.
Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru
w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.
Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:

– Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej;
– Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne;
– REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne;
– Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów – Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT) – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane
w internecie.

Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują usługę wyłącznie pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”- bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę firmy i jej adres – czy nie budzą Państwa wątpliwości.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY
(w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Mamy nadzieję, że niniejszy komunikat pozwoli Państwu przejść przez proces składania wniosku, inwestycyjny i rozliczenia w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący.
Z korzyścią dla środowiska i Państwa komfortu, zdrowia i portfela!