DSC08783     Zwiększenie  świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych poprzez poszerzenie wiedzy na temat niskiej emisji - taki cel przyświecał akcji informacyjno-edukacyjnej przeprowadzonej  w dniach 3-4 grudnia 2019 r. w sześciu placówkach oświatowych z terenu gminy Czchów.

    Akcja miała na celu poszerzyć wiedzę dzieci na temat jakości powietrza, uczulić ich na samo zjawisko zanieczyszczenia powietrza oraz zachęcić do świadomego reagowania.

    W czasie działań edukacyjnych uczniowie, w sposób przystępny dla dzieci, poznali przyczyny zanieczyszczeń powietrza, ich wpływ na nasze zdrowie i życie, szczególnie na życie i zdrowie najmłodszych. Omówione zostały m.in.: zanieczyszczenia związane z działalnością człowieka, czyli paleniem w piecach węglem niskiej jakości, odpadami, a także zanieczyszczenia pochodzące z transportu, lokalnych kotłowni czy działkowych palenisk. Zapoznano dzieci z przyjaznymi dla środowiska naturalnymi źródłami energii oraz poinformowano o konieczności i metodach ich oszczędzania. W zakresie zdrowia wskazane zostały – typowe objawy chorobowe związane ze smogiem oraz działania jakie należy podjąć aby odnieść sukces w walce o zdrowie.

    Dzieci podczas aktywnych zajęć warsztatowych, zaznajomione wcześniej z podstawowymi pojęciami, chętnie brały udział w zabawach edukacyjnych, mających na celu utrwalenie przekazanej wcześniej wiedzy. Za pomocą kolorowych kartek,  pod czujnym okiem sowy „Zośki”, sygnalizowały o jakości powietrza, na ilustracjach przedstawianych przez prowadzącego zajęcia. Dzieci proponowały proste i skuteczne rozwiązania służące zapobieganiu szkodliwemu wpływowi zanieczyszczeń powietrza.

   Na zakończenie, uczestnicy zajęć otrzymali ekologiczne notesiki wykonane z naturalnych, przyjaznych dla środowiska materiałów oraz zdrowe i pyszne owoce. W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować Panu Władysławowi Osadzie za bezpłatne przekazanie owoców dla dzieci, biorących udział w projekcie – było pysznie i zdrowo – dziękujemy!

    Zjawisko niskiej emisji jest poważnym problemem ekologicznym i zdrowotnym lokalnych społeczności. Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród najmłodszych, ma ogromne znaczenie, gdyż bardzo często dzieci stają się swoistym przekaźnikiem treści ekologicznych w swoich rodzinach.

Projekt realizowany przez Gminę Czchów w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”.  Poddziałanie  4.4.2 - „ Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego” oraz poddziałanie 4.4.3 - „ Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego”.

EFRR kolor 300dpi

 

Pogromcy dymu - zdobywanie wiedzy na temat jakości powietrzaPogromcy dymu - zdobywanie wiedzy na temat jakości powietrzaPogromcy dymu - zdobywanie wiedzy na temat jakości powietrzaPogromcy dymu - zdobywanie wiedzy na temat jakości powietrza
Pogromcy dymu - zdobywanie wiedzy na temat jakości powietrzaPogromcy dymu - zdobywanie wiedzy na temat jakości powietrzaPogromcy dymu - zdobywanie wiedzy na temat jakości powietrzaPogromcy dymu - zdobywanie wiedzy na temat jakości powietrza