WB-I.6331.6.20.2021

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

POZIOM 3

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego

i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego

dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

 

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie

Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

24.02.2021 r. (godz.00.00-24.00)

Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach

Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacji: Oświęcim, ul. Bema – 153 μg/m3

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: Kraków, Al. Krasińskiego – 143 μg/m3 ;

Kraków, ul. Złoty Róg – 119 μg/m3 ;

Kraków, ul. Bujaka – 113 μg/m3;

Kraków, ul. Bulwarowa – 111 μg/m3;

Kraków, os. Piastów – 103 μg/m3;

Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej – 129 µg/m3

Tarnów, ul. Ks. R. Sitko – 116 µg/m3

Nowy Targ, pl. Słowackiego – 111 μg/m3;

Obszar przekroczenia

Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował powiat oświęcimski

Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: dzielnice: Bronowice, Krowodrza, Prądnik Biały, Stare Miasto, Zwierzyniec, Bieżanów – Prokocim, Dębniki, Grzegórzki, Łagiewniki - Borek Fałęcki, Podgórze, Podgórze Duchackie, Nowa Huta, Bieńczyce, Mistrzejowice, Prądnik Czerwony, Wzgórza Krzesławickie, Czyżyny oraz rejon Al. Krasińskiego w Krakowie;

gminy: Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Budzów, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce w powiecie suskim; Czarny Dunajec, Nowy Targ, Raba Wyżna, Szaflary w powiecie nowotarskim; miasto Tarnów

Ludność narażona

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego: 153 000

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 728 000

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

25.02.2021 r. godz. 10.00

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 10.00 dnia 25.02.2021 r. do godz. 24.00 dnia 25.02.2021 r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza na dzień 25.02.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution oraz na podstawie pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Dzień 25.02.2021 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 25.02.2021 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje powiat oświęcimski.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 25.02.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 153 000.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 25.02.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Kraków; gminy: Czarny Dunajec, Nowy Targ, Raba Wyżna, Szaflary w powiecie nowotarskim; Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Budzów, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce w powiecie suskim; powiaty: krakowski; wadowicki; wielicki; bocheński; brzeski.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 25.02.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 598 000.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

 • unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,
 • nie wietrz pomieszczeń,
 • nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

 

Wrażliwe grupy ludności:

 • unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,
 • nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
 • osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
 • nie wietrz pomieszczeń,
 • nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

 

Zaleca się również:

 • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
 • stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,
 • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
 • bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Stopień 2

Obowiązujące ograniczenia:

Zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na

węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią

jedynego źródła ciepła.*

Zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się

w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo

wychowawczych.

*Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok

Zadania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Gminy zobowiązane są do prowadzenia kontroli pod kątem spalania odpadów i przestrzegania wymagań uchwały antysmogowej.

Stopień 3

Obowiązujące ograniczenia:

Zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.*

Zakaz eksploatacji źródeł ogrzewania na paliwa stałe (węgiel, biomasa) w przypadku możliwości zastosowania alternatywnego ogrzewania.*

Zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych.

Zakaz prac budowlanych związanych z emisją pyłu do powietrza w obszarach zabudowanych (za wyjątkiem remontów awaryjnych i interwencyjnych).

*Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok

 

Zadania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Gminy zobowiązane są do prowadzenia kontroli pod kątem spalania odpadów i przestrzegania wymagań uchwały antysmogowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

25.02.2021 r. godz. 10:00

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych

 • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska /Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings, http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/6

 

Wzór powiadomienia do systemu RSO

Tytuł

Uwaga! SMOG

Skrót

W dniu 25 lutego na części woj. małopolskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (150 µg/m3).

Treść całego powiadomienia

Prognozowane na dzień 25.02.2021 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje powiat oświęcimski.

Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.