Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

UWAGA! Przypominamy o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, o mocy do 1 MW.

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. w całej Polsce, na właścicieli lub zarządców budynków oraz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych został nałożony obowiązek zgłaszania deklaracji do systemu CEEB. Wynika on z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Deklarację można złożyć :

  • w formie papierowej – wypełniony dokument (do pobrania na dole strony) można wysłać listem lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Czchowie;

  • drogą elektroniczną - na stronie https://zone.gunb.gov.pl/. Forma ta, wymaga uwierzytelnienia tożsamości za pośrednictwem Węzła Krajowego (Profilem Zaufanym, eDowodem lub za pośrednictwem tzw. węzła komercyjnego mojeID systemu banku). Zachęcamy do korzystania z tego sposobu składania deklaracji.

W przypadku nowo powstałych budynków, mieszkańcy (właściciele i zarządcy) muszą złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła. W przypadku budynków już istniejących termin ten wynosi 12 miesięcy.

Z uwagi na obecnie obowiązujący Program Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego, który nakłada na gminy obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła i spalania paliw w oparciu o system CEEB, zwracamy się z prośbą do mieszkańców o jak najszybsze składanie deklaracji, najlepiej do końca grudnia 2021 r.

Przypominamy również, że obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi mandat do 500 zł lub grzywna do 5 000 zł (jeśli sprawa trafi do sądu).

Do pobrana (pliki pdf):