b_250_0_16777215_00_images_2021_czyste-powietrze-smog.jpg

W ostatnim kwartale 2021 r. Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze” przeprowadził trzy spotkania dla mieszkańców Gminy Czchów zainteresowanych Programem Priorytetowym „Czyste Powietrze”. Spotkania, w charakterze konsultacji indywidualnych odbyły się: 17.12.2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jurkowie; 18.12.2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czchowie oraz 20.12.2021 r. w Miejska Biblioteka Publiczna w Tymowej.

Celem organizowanych spotkań było przybliżenie mieszkańcom informacji o Programie, przedstawienie zasad jego funkcjonowania, a także przekazanie szeregu informacji technicznych związanych ze sposobem składania wniosków o dofinansowanie czy o płatność. Dziękujemy mieszkańcom za zainteresowanie i udział w spotkaniach.

Jednocześnie przypominamy, że Burmistrz Czchowa podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dzięki czemu Mieszkańcy naszej gminy mogą (za pośrednictwem Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Programu), skorzystać z bezpłatnej porady i pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację.