b_250_0_16777215_0_0_images_ceeb_ulotka.jpg

Urząd Miejski w Czchowie przypomina, że właściciele i zarządcy istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, po wymianie urządzeń grzewczych na nowe źródła ciepła lub spalania paliw, zobowiązani są - w terminie 14 dni od uruchomienia tego źródła, ponowie złożyć deklarację do systemu CEEB. Właściciele i zarządcy nowych budynków, po oddaniu budynku do użytkowania (uruchomieniu źródła ciepła), również zobowiązani są do złożenia wyżej wymienionej deklaracji, w tym samym terminie.

Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest obowiązkowe. W przypadku gdy mieszkaniec nie wywiązał się z ustawowego obowiązku do dnia 30.06.2022 r., powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia.

Kogo dotyczy deklaracja?

Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu (mieszkalnego i niemieszkalnego), który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.

Jak można złożyć deklarację?

  1. Osobiście – w Urzędzie Miejskim w Czchowie (adres: ul. Rynek 12, 32-860 Czchów), składając deklarację w formie papierowej;
  2. Listownie - wypełniony i podpisany dokument można wysłać listem na adres Urzędu Miejskiego w Czchowie (adres: ul. Rynek 12, 32-860 Czchów);
  3. W formie elektronicznej, na stronie internetowej: https://zone.gunb.gov.pl/pl/deklaracja-ceeb

deklaracja_a_v.1.5_-_28.09.2022 CEEB

deklaracja_b_v.1.5_-_28.09.2022