Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu - informacja w pliku pdf