1. Uchwała nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2019 rok
  Wynik głosowania
 2. Uchwała nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów
  Wynik głosowania
 3. Uchwała nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
  Wynik głosowania
 4. Uchwała nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
  Wynik głosowania
 5. Uchwała nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
  Wynik głosowania
 6. Uchwała nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Czchów oraz osób fizycznych
  Wynik głosowania
 7. Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego
  Wynik głosowania
 8. Uchwała nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego
  Wynik głosowania
 9. Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Czchów a Gminą Şimleu Silvaniei
  Wynik głosowania
 10. Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Burmistrza Czchowa
  Wynik głosowania
 11. Uchwała nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Burmistrza Czchowa
  Wynik głosowania
 12. Uchwała nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Czchów
  Wynik głosowania
 13. Uchwała nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czchów oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
  Wynik głosowania
 14. Uchwała nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego w części położonej w Województwie Małopolskim
  Wynik głosowania
 15. Uchwała nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego
  Wynik głosowania
 16. Uchwała nr IX/88/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody –drzewo z gatunku dąb szypułkowy
  Wynik głosowania

Zapis transmisji internetowej na platformie YouTube