1. Uchwała nr X/89/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2019 rok
  Wynik głosowania
 2. Uchwała nr X/90/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów
  Wynik głosowania
 3. Uchwała nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Gminie Czchów
  Wynik głosowania
 4. Uchwała nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Czchów oraz osób fizycznych
  Wynik głosowania
 5. Uchwała nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej przeznaczonego na cele społeczno-kulturalne w msc. Złota w Gminie Czchów
  Wynik głosowania
 6. Uchwała nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Brzeskiego zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1410K w km 7+725
  Wynik głosowania
 7. Uchwała nr X/95/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Brzeskiego zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1411K w km 3+260
  Wynik głosowania
 8. Uchwała nr X/96/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych i wyboru Komisji Skrutacyjnej
  Wynik głosowania
 9. Uchwała nr X/97/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Brzesku i Sądu Rejonowego w Bochni na kadencję 2020-2023
  Wynik głosowania
 10. Uchwała nr X/98/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie wyrażenia stanowiska i apelu o podjęcie działań zmierzających do zaskarżenia w imieniu Gminy Czchów decyzji administracyjnych Wojewody Małopolskiego w sprawie zameldowania osób pod adresem ul. Sądecka 79 w Czchowie
  Wynik głosowania

Zapis transmisji internetowej na platformie YouTube