Podjęte uchwały:

 1. Uchwała nr XIV/129/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2020 rok
  Wynik głosowania
 2. Uchwała nr XIV/130/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów
  Wynik głosowania
 3. Uchwała nr XIV/131/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021
  Wynik głosowania
 4. Uchwała nr XIV/132/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości na okres powyżej trzech lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
  Wynik głosowania
 5. Uchwała nr XIV/133/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Czchów oraz osób fizycznych
  Wynik głosowania
 6. Uchwała nr XIV/134/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Czchów oraz osób fizycznych
  Wynik głosowania
 7. Uchwała nr XIV/135/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr XXI/210/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wynik głosowania
 8. Uchwała nr XIV/136/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czchów na 2020 rok
  Wynik głosowania

Zapis transmisji internetowej