Podjęte uchwały:

 1. Uchwała nr XV/137/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2020 rok
  Wynik głosowania
 2. Uchwała nr XV/138/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów
  Wynik głosowania
 3. Uchwała nr XV/139/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat
  Wynik głosowania
 4. Uchwała nr XV/140/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie  najmu lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej
  Wynik głosowania
 5. Uchwała nr XV/141/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Czchów z przeznaczeniem ustawienia pojemników metalowych na zbiórkę odzieży
  Wynik głosowania
 6. Uchwała nr XV/142/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Czchów porozumienia z Gminą Zakliczyn w przedmiocie realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na modernizacji drogi gminnej „Droga Główna Faliszewice”
  Wynik głosowania
 7. Uchwała nr XV/143/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej przeznaczonego na cele społeczno-kulturalne w msc. Tymowa w Gminie Czchów
  Wynik głosowania
 8. Uchwała nr XV/144/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie  oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie
  Wynik głosowania

Zapis transmisji internetowej