Podjęte uchwały:

 1. Uchwała nr XVIII/157/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2020 rok
  Wynik głosowania
 2. Uchwała nr XVIII/158/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów
  Wynik głosowania
 3. Uchwała nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego
  Wynik głosowania
 4. Uchwała nr XVIII/160/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Czchów
  Wynik głosowania
 5. Uchwała nr XVIII/161/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa
  Wynik głosowania
 6. Uchwała nr XVIII/162/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Czchów w 2021 roku
  Wynik głosowania
 7. Uchwała nr XVIII/163/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2021 rok
  Wynik głosowania
 8. Uchwała nr XVIII/164/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 roku
  Wynik głosowania