Podjęte uchwały:

 1. Uchwała nr XIX/165/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2020 rok
  Wynik głosowania
 2. Uchwała nr XIX/166/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów
  Wynik głosowania
 3. Uchwała nr XIX/167/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 roku
  Wynik głosowania
 4. Uchwała nr XIX/168/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego
  Wynik głosowania
 5. Uchwała nr XIX/169/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
  Wynik głosowania
 6. Uchwała nr XIX/170/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Czchów do Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020
  Wynik głosowania