Podjęte uchwały (kliknij w tytuł uchwały, by otworzyć treść w nowym oknie):

  1. Uchwała nr XXII/193/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30.04.2021 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2021 rok
  2. Uchwała nr XXII/194/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30.04.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów
  3. Uchwała nr XXII/195/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30.04.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/203/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  4. Uchwała nr XXII/196/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30.04.2021 w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
  5. Uchwała nr XXII/197/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na najem 1/3 udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Czchów, na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy
  6. Uchwała nr XXII/198/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30.04.2021 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czchów na 2021 rok
  7. Uchwała nr XXII/199/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Czchów wspólnie z Powiatem Brzeskim do realizacji projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego” realizowanego w ramach poddziałania 2.1.4 „E-usługi w informacji przestrzennej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 i zabezpieczenia w budżecie na 2022 rok środków finansowych na realizację tego projektu.
  8. Uchwała nr XXII/200/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30.04.2021 w sprawie opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego
Pliki z wynikami gloswań dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.malopolska.pl/czchow,a,1933645,xxii-sesja-rady-miejskiej-w-czchowie-30-kwietnia-2021-r.html