Podjęte uchwały (kliknij w tytuł uchwały, by otworzyć treść w nowym oknie):

 1. Uchwała nr XXIII/201/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Czchowa
 2. Uchwała nr XXIII/202/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2020 rok
 3. Uchwała nr XXIII/203/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Czchowa za 2020 rok
 4. Uchwała nr XXIII/204/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2021 rok
 5. Uchwała nr XXIII/205/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów
 6. Uchwała nr XXIII/206/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota”
 7. Uchwała nr XXIII/207/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie
 8. Uchwała nr XXIII/208/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie za rok obrotowy 2020
 9. Uchwała nr XXIII/209/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Czchów w 2021 roku
 10. Uchwała nr XXIII/210/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie zadania zarządzania w ograniczonym zakresie odcinkiem drogi krajowej nr 75 na terenie Gminy Czchów
 11. Uchwała nr XXIII/211/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego
 12. Uchwała nr XXIII/212/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa
 13. Uchwała nr XXIII/213/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa
 14. Uchwała nr XXIII/214/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czchów
 15. Uchwała nr XXIII/215/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 1/4 udziału w nieruchomości na rzecz Gminy Czchów
 16. Uchwała nr XXIII/200/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Czchów
Pliki z wynikami gloswań dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.malopolska.pl/czchow,a,1963165,xxiii-sesja-rady-miejskiej-w-czchowie-28-czerwca-2021-r.html