Czytaj więcej...Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)
z w o ł u j ę  SESJĘ  Rady Miejskiej w Czchowie.

Sesja ta odbędzie się w dniu 14 stycznia 2020 r. o godzinie 13.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.
    Sesja ta odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 r. o godzinie 12.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się 3 października 2019 r. o godzinie 13.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm. Dz.U z 2019r., poz. 1309) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2019 r. o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w sali kina "Baszta" w Czchowie