Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa informuje, że 15 marca 2021 r. upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2021 r. (dot. nieruchomości zamieszkałych). Wpłat należy dokonywać na indywidualne konta podatkowe, w wysokości zadeklarowanej w deklaracjach składanych do Burmistrza Czchowa.

Indywidualne konta podatnika oraz stawki opłaty za I kwartał 2021 r. pozostają bez zmian.

UWAGA!

  1. W drugim terminie należy wystawiać tylko odpady niesegregowane (zmieszane)* i biodegradowalne, pozostałe odpady nie będą odbierane!
  2. Zawiązane worki prosimy wystawiać zgodnie z powyższymi datami do godz. 7.00! przed lub na wysokości posesji przy drogach przejazdu taboru samochodowego.
  3. W celu identyfikacji prosimy o oznaczenie numerem domu jednego dowolnego worka lub pojemnika na odpady.
  4. Biuro Obsługi Klienta tel./fax 14/ 68-44-059, www.dimarco.pl

Jak co roku dzieci i młodzież z terenu Gminy Czchów wraz z opiekunami włączyli się w ogólnopolską akcję sprzątania świata. Tegoroczna akcja niewątpliwie różniła się od poprzednich edycji z powodu pandemii Covid-19. Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej placówki oświatowe z terenu gminy Czchów nie zawiodły i chętnie przystąpiły do udział w tym jakże ważnym przedsięwzięciu - liczba osób objętych kampanią promującą segregacje to 765 osób!

Uczniowie wraz z opiekunami  zbierali śmieci pozostawione zarówno w najbliższym otoczeniu terenów szkolnych, jak i pobliskich lasach oraz terenach przydrożnych. O bezpieczeństwo i komfort „pracy” dzieci i młodzieży zadbała Gmina Czchów we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Brzesku, zapewniając worki na śmieci, rękawiczki oraz organizując odbiór i utylizację zebranych odpadów.

Podmioty odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czchów w 2019 roku

  1. Firma Usługowo-Handlowa DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482
  2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M. Olejarczyk, Wola Jachowa 94a, 26-008 Górno

Czytaj więcej...    Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych (wg załączonego harmonogramu).

    Zbiórka odpadów wielkogabarytowych obsługiwana jest przez Firmę Usługowo-Handlową DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482, tel. 14 68 44 059.

    Wszystkich zainteresowanych mieszkańców prosimy o wystawienie odpadów wielkogabarytowych przed posesję (do drogi gminnej) do godz. 7.00 w dniu odbioru.

     Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego uprzejmie informuje, że w dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która wprowadziła ponowne przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej w systemie BDO, dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019 tj.:

Czytaj więcej...    Burmistrz Czchowa przypomina o konieczności zgłaszania zmian deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z licznymi powrotami osób z zagranicy oraz osób uczących się (mieszkających do tej pory poza obrębem gminy np. w internatach, w akademikach, na stancjach, itp.).

WZORY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZCHÓW:

Czytaj więcej...     Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych (wg. załączonego harmonogramu).

    Zbiórka odpadów wielkogabarytowych obsługiwana jest przez Firmę Usługowo-Handlową DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482, tel. 14 68 44 059.