5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Jest to jedno z najstarszych świąt ekologicznych (zostało ustanowione w roku 1972 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ), które ma na celu uświadomić nam główne problemy ekologiczne naszych czasów oraz zachęcić do poszukiwania na nie rozwiązań.

Z tej okazji w całym kraju podejmowane są różnorodne inicjatywy, które mają zwrócić uwagę na wysoki stopień degradacji środowiska oraz uzmysławiać ludziom na całym świecie, że obowiązkiem każdego z nas jest ochrona środowiska naturalnego.

Edukacja ekologiczna, aby przyniosła efekty musi być poparta konkretnym działaniem. W tym celu, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Czchowie oraz Starostwa Powiatowego w Brzesku, udali się do najmłodszych mieszkańców naszej Gminy, aby porozmawiać z przedszkolakami na tematy związane z ochroną środowiska. Dzieci, w formie zabawy, zostały wprowadzone w świat ekologicznych postaw. Po wysłuchaniu wierszyka dotyczącego segregacji odpadów, przyszedł czas na wykorzystanie swojej wiedzy w praktyce. Dzieci znakomicie  poradziły sobie z zadaniami przygotowanymi przez organizatorów. Nawiązując do Zielonego Tygodnia, który w tym roku obchodzony jest w dniach od 3 czerwca do 7 czerwca 2024 r., pod hasłem „Oszczędzamy wodę”, dzieci poznały również sposoby na oszczędzanie wody, oraz dowiedziały się dlaczego woda jest ważna dla każdego z nas. Do udziału w warsztatach zgłoszonych zostało 5 grup przedszkolnych, po jednej z każdej placówki z terenu Gminy Czchów – łącznie akcją objęto 123 dzieci.

Żeby zachęcić dzieci do prawidłowej segregacji odpadów, Urząd Miejski w Czchowie wyposażył  przedszkola w kolorowe kosze do segregacji odpadów, a Starostwo Powiatowe w Brzesku nawiązując do tegorocznego hasła Zielonego Tygodnia, przekazało  dzieciom butelki filtrujące wodę. Nie zabrakło też słodkiego upominku. 
  
Inicjatywy prowadzone przez Gminę Czchów we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Brzesku, mają na celu uświadamianie najmłodszym mieszkańcom, że mają realny wpływ na środowisko i są za nie odpowiedzialni. Kształtując odpowiednie postawy najmłodszych mieszkańców naszej planety, wpływamy na przyszłość kolejnych pokoleń.


Zachęcamy do podejmowania działań, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska naturalnego, przykładów jest wiele, można posprzątać okolicę, posadzić drzewo czy skorzystać z roweru zamiast samochodu.

Światowy Dzień Ochrony ŚrodowiskaŚwiatowy Dzień Ochrony ŚrodowiskaŚwiatowy Dzień Ochrony ŚrodowiskaŚwiatowy Dzień Ochrony Środowiska
Światowy Dzień Ochrony ŚrodowiskaŚwiatowy Dzień Ochrony ŚrodowiskaŚwiatowy Dzień Ochrony ŚrodowiskaŚwiatowy Dzień Ochrony Środowiska
Światowy Dzień Ochrony ŚrodowiskaŚwiatowy Dzień Ochrony ŚrodowiskaŚwiatowy Dzień Ochrony ŚrodowiskaŚwiatowy Dzień Ochrony Środowiska
Światowy Dzień Ochrony ŚrodowiskaŚwiatowy Dzień Ochrony ŚrodowiskaŚwiatowy Dzień Ochrony ŚrodowiskaŚwiatowy Dzień Ochrony Środowiska
Światowy Dzień Ochrony ŚrodowiskaŚwiatowy Dzień Ochrony Środowiska