Informujemy, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), że przetwarzamy dane osobowe.

  1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Czchów, reprezentowana przez  Burmistrza Czchowa, Rynek 12, 32-860 Czchów, tel. 146 621 710, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  2. Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora jest p. Rafał Kopytko, tel. 146 621 711,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji obowiązku ustawowego ciążącego na Administratorze, jakim jest obowiązek transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad rady gminy, zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 2018 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.).
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  5. Dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów uprawnionych na podstawie obowiązujących przepisów oraz do podmiotów, z którymi Administrator podpisał lub podpisze umowę powierzenia przetwarzania danych.
  6. Transmisje oraz nagrania stanowią informację publiczną dostępną za pomocą sieci Internet poprzez strony www.czchow.pl, bip.czchow.pl oraz kanał w serwisie YouTube o nazwie „Gmina Czchów” (adres https://www.youtube.com/channel/UCxUWYZou1-tGJDX_I6WY-0A).
  7. Dane w postaci nośników z nagraniami będą przechowywane wieczyście, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną. Nagrania na stronach internetowych będą dostępne maksymalnie do końca kadencji następującej po aktualnej kadencji.
  8. Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jednak część tych praw może być ograniczona innymi obowiązującymi przepisami.
  9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie będą także poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.