Uchwały są dostępne na www.prawomiejscowe.pl , więcej informacji, linki bezpośrednie będą zamieszczanie na stronach BIP Urzędu.