Referat budżetowo podatkowy prowadzi aktualizację danych zawartych w ewidencji podatkowej tutejszego Urzędu.

Podatnicy po uprzednim wezwaniu mogą składać odpowiednie deklaracje osobiście w Urzędzie Miejskim w Czchowie pok. 9, pocztą lub elektronicznie za pomocą skrzynki ePUAP.

Formularze (pliki edytowalne pdf - należy zapisać na dysku lokalnym i otworzyć w odpowiednim programie, np. Adobe Acrobat Reader):

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH:

INFORMACJA O GRUNTACH:

INFORMACJA O LASACH:

Druki w formie elektronicznej wraz z instrukcjami ich wypełnienia dostępne są również na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Równocześnie informujemy, iż w przypadku osób fizycznych informację IN-1, IR-1, IL-1 należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły okoliczności uzasadniające powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, bądź od daty zdarzenia, które spowodowało zmianę wysokości opodatkowania np. od nabycia, czy sprzedaży nieruchomości. Obowiązek ten dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwały Rady Miejskiej w Czchowie.